Német OKTATÁS

       BUDAPEST - CEGLÉD

                          Mobil: 0670-419-1960                                     

Instant Deutsch

Szerkeszti

www.instantdeutsch.jimdo.com

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

UDVARIASSÁGI KIFEJEZÉSEK

Beleegyezés, visszautasítás, panaszkodás, köszönet,

bocsánatkérés

 

alig kaum

 

baj das Unglück

 

bajos schwierig

 

bizonytalan unsicher

 

biztosan sicher

 

bocsánat!   Entschuldigen!

 

borzasztó schrecklich

 

bosszantó ärgerlich

 

Csendet!    Ruhe!

 

dehogynem wieso nicht

 

egyetértek einverstand

 

elképzelhetetlen unvorstellbar

 

elég genug

 

elviselhetetlen unerträglich

 

esetleg eventuell

 

feltétlenül unbedingt

 

félreértés das Mißverständnis

 

hihetetlen unglaublich

 

hihető glaublich

 

hogyne!      aber ja!

 

Igaz! Das stimmt!

 

igen ja

 

Kár!  Schade!

 

kedvezőtlen ungünstig

 

kérem bitte

 

kész fertig

 

kizárt ausgeschlossen

 

köszönet der Dank

 

köszönöm danke

 

köszönteni grüßen

 

köszönöm szépen danke schön

 

Komolyan? Wirklich

 

lehetetlen unmöglich

 

lehet möglich

 

Megengedi? Gestatten Sie?

 

miattam meinetwegen

 

miattad deinetwegen

 

nagyszerű großartig

 

nem (mondat elején) nein

 

nem (mondat közben) nicht

 

persze freilich

 

pontosan genau

 

rettenetes furchtbar

 

Sajnálom!  Es tut mir leid!

 

sajnos leider

 

szerencsére glücklicherweise

 

szivesen gerne

 

szörnyű gräßlich

 

talán vielleicht

 

természetesen natürlich

 

tévedés Irrtum

 

ugye?                   Nicht wahr?

 

valószívű wahrscheinlich

 

valószínütlen unwahrscheinlich

 

végre endlich

 

Vigyázat!   Achtung!

 

véletlen der Zufall

Asztali nézet