PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

s

 

Aller Anfang ist schwer.

Minden kezdet nehéz.

Alle guten Dinge ist drei.

Három a magyar igazság.

Allzu straf gespannt zerspringt der Bogen.

Ne feszítsd túl a húrt!

Allzu viel ist ungesund.

Jóból is megárt a sok.

Andere Länder – andere Sitten.

Ahány ház, annyi szokás.

Arbeit schändet nicht.

A munka nem szégyen.

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.

Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.

Auf Regen folgt Sonnenschein.

Borúra derű.

Ausnahmen bestätigen die Regel.

Kivétel erősíti a szabályt.

Bei Nacht sind alle Katzen grau.

Sötétben minden tehén fekete.

Besser den Sperling in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

Besser nackt und bloss, als mit Schande gross.

Jobb szegényen, de becsületesen.

Besser schweigen, als das Maul verbrennen.

Ne szólj szám, nem fáj fejem.

Besser spät, als nie.

Jobb későn, mint soha.

Besser stumm, als dumm.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Das dicke Ende kommt nach.

Végén csattan az ostor.

Das Wort verhallt, die Schrift bleibt.

A szó elszáll, az írás megmarad.

Dem Mutigen gehört die Welt.

Bátraké a szerencse.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Az alma nem esik messze a fájától.

Der Apetit kommt beim Essen.

Evés közben jön meg az étvágy.

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

A lélek kész, de a test erőtlen.

Der Klügere gibt nach.

Okos enged.

Der Krug geht solange zum Wasser bis er bricht.

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.

Der Mensch denkt – Gott lenkt.

Ember tervez, Isten végez.

Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande.

Senki sem próféta a saját hazájában.

 

 

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.

A pokolba vezető út jószándékkal van kirakva.

Die dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln.

Bolondra jár a szerencse.

Die Liebe geht durch der Magen.

Etesd a bestiát!

Die Zeit heilt alle Wunden.

Az idő minden sebet begyógyít!

Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.

Vontató lónak ne kösd be a száját!

Durch Schaden wird man klug.

Más kárán tanul az okos.

Eigenlob stinkt.

Az öndícséret büdös.

Eile mit Weile.

Lassan járj, tovább érsz!

Ein alter Baum ist schwer zu verplanzen

Öreg fát nehéz átültetni.

Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn.

Vak tyúk is talál szemet.

Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.

A jó lelkiismeret mennyei érzés.

Ein jeder kehre vor seiner Tür.

Mindenki a maga háza előtt söpörjön!

Ein Unglück kommt selten allein.

A baj nem jár egyedül.

Eine Hand wäscht die andere.

Kéz kezet mos.

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

Holló hollónak nem vájja ki a szemét.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Egy fecske nem csinál nyarat.

Einem geschenkten Gaul sieht man nincht ins Maul.

Ajándék lónak ne nézd a fogát!

Ende gut – alles gut.

Minden jó, ha a vége jó.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Előbb a munka, aztán a szórakozás.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Nem mind arany, ami fénylik.

Es wird nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird.

Nem eszik forrón a kását!

Geduld bringt Rosen.

Türelem rózsát terem.

Geduldige Schafe gehen viele in einen Stall.

Sok jó ember kis helyen is elfér.

Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen.

Halál ellen nincs orvosság.

Gegensätze ziehen sich an.

Ellentétek vonzzák egymást.

 

Geld allein macht nicht glücklich.

A pénz nem boldogít.

 

Gelegenheit macht Diebe.

Alkalom szüli a tolvajt

Gleich und gleich gesellt sich gern.

Minden zsák megtalálja a maga foltját.

Glück und Glas – wie leicht bricht das.

A szerencse forgandó, a becsület állandó.

Gute Ware lobt sich selbst.

Jó bornak nem kell cégér.

Gutes Ding will Weile haben.

Jó munkához idő kell.

Hunde, die bellen, beissen nicht.

Amelyik kutya ugat, az nem harap.

Hunger ist der beste Koch.

Az éhség a legjobb szakács.

Im Trüben is gut fischen, aber auch gut entwischen.

Zavarosban jó halászni, de idejében kereket kell oldani.

Im Wein liegt Wahrheit.

Borban az igazság.

In der Kürze liegt die Würze.

Röviden, de velősen.

In der Wut tut niemand gut.

A harag rossz tanácsadó.

Irren ist menschlich.

Tévedni emberi dolog.

Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.

Minden munka megéri a maga pénzét.

Jeder ist seines Glückes Schmied.

Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

Jeder ist sich selbst der Nächste.

Minden szentnek a maga felé hajlik a keze.

Jeder Topf findet seinen Deckel.

Minden zsák megtalálja a maga foltját.

Jedes Ding hat zwei Seiten.

Az éremnek két oldala van.

Kein Korn ohne Spreu.

Nincsen búza, miben konkoly nincsen.

Kein Rose ohne Dornen.

Nincsen rózsa tövis nélkül.

Kleider machen Leute.

Nem a ruha teszi az embert.

Muss ist eine harte Nuss.

A muszáj kemény dió.

Nach getaner Arbeit ist gut ruhn.

Munka után édes a pihenés.

Neue Besen kehren gut.

Új söprű jól söpör.

Nichts ist so fein gesponnen, es kommt doch alles an die Sonne.

Nincsen titok, mi ki ne derülne.

 

Niemand kann zwei Herren dienen.

Senki sem szolgálhat két úrnak.

Not kennt kein Gebot.

A szükség nem ismer törvényt.

Ohne Fleiss kein Preis.

Munka nélkül nincs jutalom.

Ordnung ist das halbe Leben.

Rend a lelke mindennek.

Pech im Spiel: Glück in der Liebe.

Aki szerencsétlen a kártyában, boldog a szerelemben.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Hallgatni arany.

Reisen macht nicht immer klüger.

Ha Bécsbe hajtják is, az ökör ökör marad.

Schadenfreude ist die reinste Freude.

Legszebb öröm a káröröm.

Scheiden bringt Leiden.

Búcsúzni fáj.

Scherben bringen Glück.

Törött edény szerencsét hoz.

Stille Wasser sind tief.

Alamuszi macska nagyot ugrik.

Über den Gescmack lässt sich nicht streiten.

Ízlések és pofonok különböznek.

Übermut tut selten gut.

Sok nevetésnek sírás a vége.

Übung macht den Meister.

Gyakorlat teszi a mestert.

Viel Wenig geben ein Viel.

Sok kicsi sokra megy.

Viele Hände machen der Arbeit schon ein Ende.

Sok kéz hamar kész.

Viele Köche verderben den Brei.

Sok bába közt elveszik a gyermek.

Viele Wege führen nach Rom.

Minden út Rómába vezet.

Vier Augen sehen mehr als zwei.

Több szem többet lát.

Vorgetan und nachbedacht hat manchen – in grosses Leid gebracht.

Késő bánat, eb gondolat.

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Eső után köpönyeg.

Was du heute kannst besorgen, das vershiebe nicht auf morgen.

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.

Wer alles tun will, tut nichts recht.

Ki sokat markol, keveset fog.

Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Wer der Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.

 

Wer lügt, der betrügt.

Aki hazudik, az lop is.

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

Aki nem dolgozik, ne is egyék.

Wer sucht, der findet.

Aki keres, talál.

Wer wagt, gewinnt.

Aki mer, az nyer.

Wer zuerst kommt, macht zuerst.

Szemesnek áll a világ.

Wie das Haupt, so die Glieder.

Fejétől büdösödik a hal.

Wie die Arbeit, so auch der Lohn.

Amilyen a munka, olyan a jutalom.

Wie die Mutter, so die Tochter.

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!

Wie die Saat, so die Ernte.

Ki mint vet, úgy arat.

Wie man sich bettet, so schläft man.

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

Woanders wird auch nur mit Wasser gekocht.

Máshol is csak vízzel főznek.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Ahol akarat van, ott út is van.

Wohltun bringt Zinsen.

Jó tett helyébe jót várj.

Zeit ist Geld.

Az idő pénz.

Zum Lernen ist niemand zu alt.

Jó pap is holtig tanul.

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet