PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Német –magyar gyorstanuló szótár

 


Szótárunkat megtalálhatja az alábbi honlapon:

www.nemetszotarak.jimdo.com

e Influenza,-,    influnza


e Infusion    infúzió


e Information -, -en    információ, tájékoztatás


e Inhalation,-, -en,    inhalálás


e Injektion -, -en    injekció


s Inkasso, -s, -s,/si    inkasszó


inkognito    inkognitó, rangrejtve


e Inspektion -, -en    inspekció, felügyelet


r Inspektor-s, -en    inspektor, felügyelő


inspirien,-te, h.    inspirál


e Installation, -, -en    installáció, beszerelés, berendezés


e Instruktion -, -en    instrukció, utasítás


instruktív    instruktív, tanulságos


s Insulin, -s,     inzulin


r insult    inzultus, sértés, bántalmazás

e Intarsia, -, -i/en    intarzia, berakás


e Integration, -, -e,    integráció


e Integrität -,     integritás, épség


r Intellekt –(e)s, -e    intellektus, értelem


intellektuell    intellektuális, értelmi?????????


intelligent    intelligens, értelmes?????????


e Intensität -, -en    intenzitás


intensiv    intenzív


e Interferenz, -, -en,    interferencia


international    internacionális, nemuzetközi


internieren h.    internál


interpellieren h.    interpellál


e Intervall,-s, -e,    intervallum


e Intervention -, -en    intervenció


s Interview –(e)s, -s    interjú


intim    intim, meghitt


intrigant    intrikus, cselszövő

e Intrige -, -n    intrika


e Intonation, -, -en    intonáció


r Intrigant –en, -en    intrikus,


e Intuition, -, -en,    intuíció


e Invasion -, -en    invázió


investieren h.     invesztál, beruház


e Invitation -, -en    invitálás, meghívás


s Ion, -s –en    ion


e Inzidenz -, -en    incildens


e Ironie -, i/en    irónia


isolieren h.    izolál, ( el) szigetel


J


ja    ja, igen sőt


eJacke -, -n    dzseki, kabát


r Jam –s, -s    dzsem, lekvár


r Januar, -(s), -e,,    január


r Jargon, -s, -s,    zsargon, tovajnyelv

r Jeep, -s, -s,    dzsip,


s Jod, -(e)S    jód


r Jurnalist     zsurnalista, újságíró,


r Jude –n, -n    zsidó

e Jury -, -s,    zsüri


just    juszt, csak azért is!


K


s Kabarett –(e)s, -e    kabaré


s Kabinet –(e)s, -e    kabinet, kormány


r Kader-s, -,    káder


s Kaffe, -s, -(s)    kávé


r Kaffee, –s, -s    kávéház


r Kalender, –s, -,    kalendárium, naptár


e Kalorie, -, -i/en    kalória


kalkulieren h.    kalkulál


e Kaligraphie    kalligráfia, szépírás


e Kalorie, -, i/en,     kalória


s Kalzium, -s,    kalcium


e Kamera, -, -s,    kamera, fényképezőgép


r Kämpfer, -s, -,    kámfor


r Kanal –s, -ä-e,    kanális, csatorna


r Kandidat, –en, -en,    kandidátus, (tag)jelölt


kandieren h.    kandíroz


e Kantine, -, -n    kantin


e Kanne, -, -n,     kanna


r Kanzler, –s, -,    kancellár


r Kapaun, –s, -e,    kappan


e Kapazität, -, -en,    kapacitás


kapieren h.    kapisgál
e Karamelle, -, -n    karamella


r Karabiner, –s, -,    karabiner, karabély


s Karbon,-s,    karbon


karätig    karátos


kardinál    kardinális, fő, alap-,sark-


r Karfiol, -s, -e,    karfiol, kelvirág


e Karosserie, -, -i/en,    karosszéria


e Karte ,-, -n,    karta, kártya


e Kartei, –, -en,    kartoték


r Karton, –s, -s,    karton, doboz


e Kaserne, -, -n,    laktanya


e Kasse, -, -n,    kassza, pénztár


e Kassette, -, -n,    kazetta,


r Kaste, -, -n,    kaszt


s Kastell, –s, -e,    kastély

katastral    kataszteri


katastrophal    katasztrofális


e Katastrophe, -, -n,    katasztrófa


kategorisch    kategorikus


r- Katheder, –s, -,    katedra


e Kathedrale, -, -n,    székesegyház


katholisch    katolikus


r Kavalier, –s, -e,    gavallér


keck    kekk,hetyke, szemtelen


r Keks, -(e)s, -(e),    keksz


r Kelch –(e)s, -e,    kehely


keramisch    keramiai


s Kilo –s, -(s),    kiló


s v. r Kipfel-s, -,    kifli


r Kitt –(e)s, -e,    gitt


klappen h.    klappol, egyezik, sikerül


r Klassiker, –s, -,    klasszikus

klassisch    klasszikus


s Klavier, –s, -e,    (klaviatúra), zongora


r Klient, –en, -en,    kliens, ügyfél


s Klima, –s, -s,    klíma, éghajlat


klimatisch    klimatikus, éghajlati


klimpern h.    kalimpál, csörömpöl


e Klinik, -, -en,    klinika


e Klinke, -, -n,    kilincs


s Kloster, –s, -ö-,    kolostor


r Klub, -s, -s,    klub


r Klumpen, -s, -,    klumpa, fapapucs


r Koffer, –s, -,    koffer


r Kohlrabi, –(s), -(s),    karalábé


r Kolibri, -s, -s    kolibri


s Kolleg, –s, -i/en,    kollégium


r Kollege, –n, -n,    kolléga, kartárs


e Kollektion, -, -en    kollekció

s Kollektív, –s, -,    kollektíva???????????


S Kollokquium, -s, -i/en    kollokvium


e Kolonie, -, i/en,    kolonia, gyarmat,település


r Koloss, kolosses,     kolosszus,


kolossal    kolosszus, óriási


s Koma, -s, -s/-ta    kóma


e Komik, -,     komikum


komisch    komikus, furcsa


s Kommando, –s, -s,    kommandó, különítmény,     parancsnokság


kommentieren h.    kommentál


r Kommunismus, -,    kommunizmus


r Komödiant, –en, -en,    komédiás


e Kompanie, -, -n,    kompánia, társaság


komplizieren h.    komplikál


r Komplex, -es, -e    komplexum, összesség


komponieren h.    komponál


r Komponist, –en, -en,    zeneszerző
kompromittieren, -te, h.    kompromittál


e Kondition, -, -en,    kondíció, feltétel


s Konfektion, -, -en,    konfekció


e Konferenz, -, -en,    konferencia


r Konflikt, -(e)s, -s,    konfliktus


e Konfrontation, -, -en,    konfronáció, szembesítés


r Kongreß, -esses, -esse,    kongresszus


r Konkurrenz,-, -en,    konkurrencia, verseny


e Konjugation -, -en,    konjugáció, (nyelvt) igeragozás


e Konserve, -, -n,    konzerv


e Konstiution, -, -en,    konstitúció, alkotmány


konstruktiv    konstrukciós, szerkezeti


konstruieren h.    konstruál, szerkeszt


r Konsul, –s, -n,    konzul


s Konsulat –(e)s, -e    konzulátus


r Kontakt, –(e)s, -e,    kontaktus


s Kontigent, –(e)s, -e,    kontingens, hozzájárusás,részesedés


s Konto, –s    kontó, számla


e Kontrolle, -, -n,    ellenőrzés


konvernieren h.    konverniál, megfelel


konzentrieren h.    koncentrál


s Kozept, –(e)s, -e,    koncepció, fogalmazvány


s Konzert, -(e)s, -e,    koncert


e Konzession, -, -es,    koncesszió,engedély


e Kopie, -, -n,    kópia, másolat


kopieren h.    kopíroz, másol


s Kopiserpapier, –s, -e,    kopírpapír, másolópapír


korrigieren h.    korrilgál


e Kost, -,    koszt, ellátás


e Kosmetik, -,    kozmetika


kosten h.    kóstál, kerül(vmennyibe)


s Kostüm, –s,-.e,    kosztüm, jelmez


r Krach, -(e)s, -e/-s,    krah,csőd


e Kreatur, -, -en,    kreáció, teremtmény
e Kredenz, -, -en,    kredenc, tálalószekrény


e Krem-, -s,    krém


r Kredit, -(e)s, -e    kredit, hitel


e Krise ,–, -n,    krízis, válság


r Kristall, –s, -e,    kristály


Kriterium, -s, -ri/en    kritérium


e Kritik, -, -en,    kritika, bírálat


kritzeln h.    „skicc”??????,firkál, kapar


e Krone, -, -n,     korona


r Kuckuck, –(e)s, -e,    kakukk


r Kukuruz, –(e)s, -e,    kukorica


r Kuli, -s, -s,    kuli


e Kulisse -, -n,    kulissza, színfal


r Kult, –(e)s, -e,    kultusz, vallásgyakorlat


kultivieren h.    kultivál, művel


e Kultur, -, -en,    kultúra, műveltség, földművelés


kulturell    ku,lturális

e Kundcsaft, -, -en    kuncsaft,vevőkör


e Kunst, -, -ü-e,    kunszt, művészet, (mesteri)tudás,
tudomány


s Kupee, -s, -s    kupé, fülke


e Kuppel, -, -n    kupola


e Kupplung, -, -en    kuplung, kapcsoló

e Kur, -, -en,    (gyógy)kúra,


e Kurbel, -, -n,    kurbli, fogantyú, forgatókar


r Kurs, –es, -es, -e,    kurzus, tanfolyam


r Kümmel,–s,    kömény


L


labil    labilis, ingatag


s Labor, -(e)s, -s/-e,    labor(atórium)


s Labirinth, -(e)s, -e,    labirintus, útvesztő


lackieren h.    lakkoz


e- Lade -, -en    láda, szekrény


s- Lager –s, -,    láger, tábor


r- Laie –n, -n    laikus, világi

r- Lakai –en, -en    lakáj


s Lama, -s, -s    láma


e- Lampe -, -n    lámpa


landen h.    landol, partra száll, (repülő) leszáll


e- Lanze -, -n    lándzsa


e- Larve –, -n    lárva, álarc


s- Laub –(e)s, -e    lomb


e- Lauge –, -n    lúg


e Lava, -, -ven,    láva


r/s Lavendel –s, -,    levendula


lavieren h.    lavíroz


e- Lawine -, -n    lavina


r- Lärm –(e)s,     lárma


lärmen h.    lármázik


s-Leck –(e)s, -e    lék


legalisieren h.    legalizál, törvényesít


r-Lein –(e)s. –e    len

e- Leiter -, -n    létra


e Legende, -, -n,    legenda


legitim    legitim, jogszerű, törvényes


r Lein,-(e)s, -e,    len


e- Lektion –n , -en    lecke


e Lethargia, -,    letargia


s- Lexikon, -s    lexikon, szótár


r Liebling, -s, -e    libling, kedvec, kedves


likquidiren h.    likvidál, leszámol


lila    lila (színű)


e Lili/e, -, -n,    liliom


e-Linse -, -n    lencse


e- Liste -, -n    lista, jegyzék


s Liter, -s, -,    liter


e Literatur, -, -en    irodalom


e- Lizenz -, -en    licencia, engedély


lizitieren h.    licitál, ráígér

e- Logik    logikai


lokal    lokális, helybeli


s Lokal –(e)s, -e,    lokál, kocsma


e- Lokomotive -, -n    lokomotív, mozdony


r Luftballon,     luftbalon, léggömb


r Lump –(e)s, -en    lump,korhely, gazember


r Luxus -,    luxus


e Lucerne -, -n    lucerna


e Lyrik, -,    líra(i költészet)


M


machen, h.    mahinál, tesz, csinál, cselekszik


s Magazin, –s, -e    magazin, képes folyóirat, raktár


e Magie, -,    mágia


r Magnet ,- (e)s, -e    mágnes


r- Mai, (e)s, -e    május


e Malven, -, -n    mályva


e Mandarine, -, n    mandarin (növ)

s Mandat,-(e)s, -e    mandátum, megbízás


e Mandel, -, -n    mandula


e Mangel, -, -ё-n    mángorló


e Manie, -, -i/en,     mánia


manifesztieren h.    manifesztál, kinyilvánít, kinyilatkoztat


maniküren h.    manikűröz


manövieren h.    manőverez, műveletez


manuel    manuális, kézi


eMappe, -, -n    mappa, irattartó


e Margarine,, -,    margarin


e Marionett, -, -n    marionett báb


e Mark,- -, -,????????    márka (pénz)


r Marsch, -(e)s, -ä-e    mars, induló (zene), menetelés


r Marschall, -s, -ä-e    tábornagy


marschieren i.    masíroz, menetel


e Masche, -, -n    masni, szalag


e Maschine, -, -n    masina, gép

r Maschinist, -en, -en    masiniszta, gépész


e Maske, -, -n    maszk, álarc


r Maskenball, -(e)s, -ä-e,    maszkabál, álarcosbál


maskieren h.    (ki) maszkíroz, álcáz


e, Massage, -, -n    masszázs, gyúrás


e Masse, -, -n     massza


massiv    masszív, tömör


s Material, -s –i/en,    anyag


materialistisch    materialista


e Materi/e, -, -n    matéria, anyag


e Mathematik, -,    matematika


e Matratze, -,-n    matrac


e Matrone, -, -n    matrona


r Matrose, -n, -n    matróz


matt    matt, fakó, tompa, bágyadt, lankadt


r Märtyrer, -s, -,    mártír. vértanú


r Mäzen, -, -e     mecénás, pártfogó

s Medium, -s, -i/en    médium, közeg


e Mechanik, -, -en    mechanika, mechanizmus, gépészet


meckern h.    mekeg


e Medaille, -, -n    medál, érem


e Medizin, -, -en    medicina, orvosság


r Mediziner, –s    medikus, orvostanhallgató


r Meister, -s, -,    mester, bajnok (sport)


e Melodie, -, -i/en    melódia, dallam


melodiös    dallamos


e Menükarte    étlap, (menü lap),


s Metall, –s, -e    metál, fém


s/ r Meter    méter


e Meteorologie, -,    meteorológia


e Methode, -, -n     metódus, módszer


miauen h.    miau, nyávog


s Microphon, -s, -e    mikrofon


e Milliarde, -, -n    milliárd

e Million, -, -en    millió


e Minute, -, -en    minuta, perc


e Mimik, -, -en    mimika, arcjáték


mimisch    mimikai


e Mimose, -, -n    mimóza


e Miniatur, -, -en    miniatűr (festmény)


minimal    minimális


r Minister, –s, -,    miniszlter


s Ministerium, -s,/en    minisztérium


e Minute , -, -n    minuta, perc


r Mischmasch, -es, -e    mismás, zagyvalék


e Mischung, -, -en    misung, keverék, elegy


r Mitesser, –s, -,    mitesszer,


mobil    mobilis, mozgékony


s Mode, –, -n     divat


sModell, –s, -e    modell, minta


modellieren h.    modellez, megmintáz

modern    modern, divatos


modifiziren h.    modifikál, módosít


r Mohr, –en, -en    mór, szerecsen


e Mole, -,-n    móló

s Molekül, –s, -e    móló


molestieren h.    molesztál, zaklat


molett    molett, kövérkés


r Moment, -(e)s, -e    moment, pillanat


momentán    momentán, pillanatnyi


r Monarch, -en, -en    monarcha, uralkodó


e Monarchie, -, i/en    monarchia


r Monolog, -(e)s, -e    monológ


e Montur -, -en    mundér


e- Moral, -, -en    morál, erkölcs, erkölcsi szabály


r Most, -s, -e    must


s Motív, –s, -e    motívum, indíték


r Motor, -s,    motor


r Möser, –s, -,    mozsár


r Muff ,–(e)s, -e    muff


e Mumie/e, -, -n    múmia


murmeln h.    mormog


s Muse/um, -s Muse/en    múzeum


e Musik, -,     muzsika, zene


musikalisch    zenei, zeneértő


museal    muzeális


r Muskel, –s, -n, e    muszkli,izom


e- Myrte, -, -n    mirtusz


mysterisch    misztikus


e Mythe, -, -n    mítosz


e Mystik, -,    misztika


N


na    na, no, hát


e Natur, -, -en    natúr, természet


e Narzisse, -, -n    nárcisz

naschen h.    nassol, torkoskodik


e Nase, -, -n    nózi, orr


e Nation, -, -en    náció, nemzet


national    nacional,nemzeti


e Navigation, -, -en    navigáció


r Nazi    náci


negativ    negatív


r Neger, –s, -,    néger


nett    nett, csinos, takaros


s Netz, -es, -e    háló


e Norm, -, -n    norma, szabály, szabvány


normál    normál(is), szabályos


e Notiz, -, -n    notesz, jegyzet


e Novelle, -, -n    novella


e Nudel, -, -n    nudli, metélt


null    nulla, semmi
O –Ö


e Oase, -, -n    oázis


s Objekt, -(e)s, -e    objektum, tárgy


s Objektiv, -s, -e    objektív,


e Ode, -, -n    óda


e Offensive, -, -n    offenzíva,


r Okkultismus,-,    okkultizmus


e Oktave, -, -n    oktáv


e Olympiade, -, -n    olimpia


e Oper, -, -n    opera


r Operateur, -s, -e    operatőr,sebész


e Operation, -, en    operáció,móűtét, művelet


opponieren h.    (meg)opponál, ellenkezik


r Optiker, -s, -,    optikus, látszerész


ordinär    ordenáré, közönséges


s Organ, -, -e    (sajtó)orgánum, szerv


organisch    organikus. szerves

e Orgel, -, -n    orgona


original    originál, eredeti


Ostrom    ostrom


r Ozean, -s, -e    óceán


e Ökonómie, -, -n    ökonómia, gazdaság,


s Öl, -(e)s, -e    olaj


P


paar,    páros, néhány


s,Paar, -(e)s,-e    pár


r Pack, -(e)s, -e,    pakk, csomag,köteg


r Packt,-(e)s, -e,    paktum, egyezmény


packtieren h.    paktál,szerződik


e Palme, -, -n,    pálma


panieren h.    paníroz


r Panzer, –s, -,    páncélos, harckocsi


r Papagie, -en, -en,    papagáj


s Papier -s, -e,    papír, irat, igazolvány

r Paradeis, -, -er,    paradicsom


r Paragraph, -en, -en,    paragrafus, cikk, szakasz


r Pardon, -s,    pardon, megbocsájtás, bocsánat


paralell    párhuzamos


e Parfümerie, -, i/en,    parfüméria, illatszertár


r Park -(e)s, -e,    park


parken h.    parkol


s Parkett -(e)s, -e,    parketta


s Parlament -(e)s, -e,    parlament, országgyűlés


e Partie, -, -en,    párt


r Partisan -s (en), -en,    partizán


e Paruelle, -, -n,    parcella, telekrész


passen h.    passzol, illik, megfelel


e Passion, -, -en,    passzió, kedvtelés, passió, szenvedés


e Paste, -, -n,    paszta, kenőcs


e Pastete, -, -n,    pástétom


patetisch    patetikus, szenvedélyes

r Patriot, -en,-en,    patrióta, hazafi


e Patrone, -, -n,    patron, töltény


e Pause, -, -n,    pauza, szünet


r Pёdagog, -en, -en,    pedagógus


s Pech, -(e)s, -e,    pech, baj


pedantisch     pedáns, kínosan pontos


e Pedell, -(e)s, -e(n)    pedellus


perfekt    perfekt, tökélsetes


e Perióde, -, -n,    periódus


e Person, -, -en,    perszón(a), személy


e Perspektive, -, -n,    perspektíva, távlat


e Perücke, -, -n,    paróka


e Pest -, -en,    pestis


e Petersill/e, -, -n,    petrezselyem


s Petroleum, -s    petróleum


s Petschaft, -(e)s, -e    pecsét(nyomó)


e Pfase, -, -n,    fázis, szakasz

s- Pflaster, –s, -,    flaszter, kövezet,


e Pforte,- -, -n    porta, (kis)kapu


phantasieren h.    fantáziál, ábrándozik, képzelődik


phantastich    fantasztikus


r Philosoph, -en, -en    filozófus


e Philosophie, -, i/en,    filozófia


philosophieren h.    filozofál, bölcselkedik


e Phiole -, -n    fiola, üvegcse


e Phobie, -, i/en,    fóbia


e Phonetik, -, -en    fonetika, hangtan


r Phosphor, -s,    foszfor


e Photozelle    fotocella


e Phrase, -, -n,    frázis


s Photo –s, -s,    fotó


r  Photograph, -en, -en,    fényképész


e Phrase -, -n,    frázis


e Physik -,    fizika

phsisch    fizikai, testi


r Physiker, -s, -,    fizikus


r- Pianist, -en, -en    (pianista), zongorista


pikant    pikáns


r Pilot, -en, -en,    pilóta, révkalauz


r Pinscher,-s, -,    pincsi


r Pionier, -s, -e,    pionír, úttörő


e Pistole, -, -n    pisztoly


plagiieren h.    plagizál


r Plafond, -s, -s,    plafon, mennyezet


s Plakat, -(e)s, -e,    plakát,


r Planet, -en, -en,    planéta, bolygó


e Planke, -, -n,    palánk, deszka


e Plattform, -, -en,    plattform, emelvény,(vasút)kocsiperon


r Platz –es, -ä-e,    placc, hely, tér


plätschern h.    placcsan, lubilckol, csobog


e Plombe, -, -n,    plomba

plus    plusz, meg


e Poesie -, i/en,    poézis, költemény


r Poet, -en, -en,    poéta, költő


r Pol, -s, -e,    pólus, (földrész)sark


e Polygamie, -,    poligamia


polieren h.    políroz, csiszol, fényez


e Politik, -, -en,    politika


pompös    pompás


e Populariät    népszerűség


popular    népszerű


e Pore, -, -n,    pórus


porös    porózus, lyukacsos


r Pori/er, -s, -s,    portás, kapus


e Portion, -, -en,    porció, adag


s Porträt, -(e)s, -    portré, arckép


s Porzellan,-s, -e,    porcelán


s Posamnet, -(e)s, -en,    paszomány

e-Posaune, -, -n,    pozán, harsona


e Pose, -, -n,    póz, helyzet


e Position, -, -en,    pozíció, helyzet


positív    pozitív


posieren h.    pózol


e Position -, -en,    pozíció, helyzet, állás


positiv    pozitív


e Positur, -, -en,    pozitura, testtartás


e Post, -, -en,    posta


r Posten, s, -,    poszt, állás,őrhely


e Praktik, -, -en,    praktika, gyakorlat


e Pratze, -, -n,    pracli, mancs


e Prämi/e, -, -n,    prémium


e Präposition, -, -en,    prepozíció, (nyelvtani)elöljáró


präsentieren h.    prezentál, előterjeszt


präzis(e)    precíz, pontos


predigen h.    prédikál

e Predigt, -, -en,    prédikáció


e Premi/ere, -, -n,    premier, bemutató


pressen h.    présel, sajtol


prima    príma, elsőrendű


privat     privat, magán


s Privileg ,-(e)s, -i/en,    privilégium, kiváltság


e Probe, -, -n    próba


s Problem, -s, -e,    probléma


s  Produkt, -(e)s, -e,    produktum, termék, gyártmány


s Produktion, -, -en,    produkció, mutatvány


produzieren h.    produkál, létrehoz


professionell    professzionális, hivatásos


r Professor, s, -en,    professzor, egyetemi tanár


r Profit, -(e)s, -e,    profit, haszon


profitieren h.    profitál


s Programm, -s, -e    program, munkaterv


e Progression, -, -en,    progresszió, haladás

s Projekt, -(e)s, -e    projekt, tervezet


prolongieren h.    prolongál


e Promenade, -, -n,    promenád, séta,sétány


e Propaganda, -,    propaganda


r Prophset, -en, -en-    próféta


prophezei/en h.    prófétál, (meg) jósol


prosaisch    prózai


e Prosodie, -, -i/en,    prozódia


r Prospekt, -(e)s, -e,    prospektus, ismertető


e Protektion, -, -en,    protekció


rProtest, -es, -e,    protestálás, tiltatokás


protestieren h.    protestál, tiltakozik


s Protokoll,- s, -e,    jegyzőkönyv

e Provinz, -, -en,    provincia, vidék, tartomámy


e Provision, -, -en,    provízió, járulék


provisorisch    provizórikus, ideiglenes


provozieren h.    provokál


e Procedur, -, en,    procedúra, eljárás


e Psyche, -, -n,    psziché, lélek


r Psycholog, -en, -en,    pszichológus


e Publikation, -, -en,    publikáció, közzététel


s Publikum, -s, -ka,    közönség


r Publizist, -en, -en,    publicista, közíró


r Puder, –s, -,    púder


pudern h.     (be) púderez


puffen h.    püföl, puffogtat


r Puls, -es,-e,    pulzus, érverés


pulsieren h.    pulzál, lüktet


s Pult, -(e)s, -e,    pult, emelvény


e Pumpe -, -n,    pumpa, szivattyú


r Punkt ,-(e)s, -e,    pont


punktieren h.    pungál, csapol


e Pupille, -, -n,    pupilla


r Putsch, -es, -e    puccs

r Putz, -es, -e    pucc, dísz, vakolat, cicoma


Q


qualifiziert    kvalifikált, szakképzett, minősített


r Qualität, -, -en,    kvalitás, minőség, képesség


e Quantität, -, -en,    kvantitás, mennyiség


s Quantum, -s, -ten/ta,    kvantum, mennyiség


s Quartier, -s, -e,    kvártély, szállás


r Quartz, -es, -e,    kvarc


quasi    kvázi, mintegy


e Quote, -, -n,    kvóta, hányad


rQuotient, -en, -en,    kvóciens, hányados


R


radieren, h.    radiroz,


s Radio, (e)s, -s,     rádió


raffiniert    rafinált, körmönfont


radikal     radikális, szélsőséges


e Rampe, -, -n,    rámpa, feljáró, (vasúti) rakodó
randalieren, h.    randalirozik, garázdálkodik


r Rang, -(e)s, Rände,    rang, rendfokozat


rapid    rapid, gyors


e Raspel, -, -n,    ráspoly, reszelő


e Rasse, -, -n,    rassz, fajta


e Rate, -, -n,    ráta, részesedés


rational    racionális, ésszeerű


e Razzia,-, i/en    razzia


r Raub,-(e)s, -e    rablás


e Reaktion, -, -en,    reakció, visszahatás


reagieren, h.    reagál, hat


real    reális, valóságos, tárgyi


rRealismus, -,    realizmus,


r Rebell, -en, -en    rebellis, lázadó


reduzieren, h.    redukál, csökkent


e Referenz, -,-en,    referencia, ajánlás


reflekrieren, h.    reflektál,

reformieren, h.    reformál,


e Regel, -, -n,    regula, szabály


s Regiment, -(e)s, -e,    regiment, ezred


e Region, -, -en,    régió, táj(ék)


s Register, -s, -,    regiszter, jegyzék, iktatókönyv


regulieren, h.,    reguláz, szabályoz


r Reim, .-(e)s, -e,    rím, versike


r Reis, -es, -e,    rizs


e Reklamation, -, -en,    reklamáció, felszólamlás


e Reklame, -, -en,    reklám


r Rekrut, -en, -en    regruta, újonc


e Relation, -, -en,    reláció, viszony(lat)


e Reliqui/e, -, -n,    relikvia, ereklye


s Randezvous, -, -,    randevú, találka


renovieren, h.    renovál,


e Reparation, -,-en,    reparáció,  (meg –v.ki-) javítás


repetieren h.    repetázik, megismétel

e Replik, -, -en,    replika, válasz


r Reporter, -s, -,     riporter, tudósító


r Repräsentant, -en,-en    reprezentáns, képviselő


reproduzieren, h.    reprodukál, másol, felidéz


reservieren, h.    rezervál, foglal


e Residenz, -, -en,    rezidencia, székhely


e Resistenz, -, -en,    rezisztencia, ellenállás,


respektieren, h.    respektál, tisztel


s Restaurant, -s, -s,    restaurant, étterem


restaurieren, h.    restaurál, helyreállít


rertardieren, h.    retardál, késleltet


r Rettich, -(e)s, -e,    retek


e Retorsion, -, -en,    retorzió, megtorlás


e Revanche, -, -n,    reváns, bosszú


revidieren, h.    revideál, átvizsgál


e Revision,    revízió, átvizsgálás


s Rezept, -(e)s,-e,    recept

richtig    richtig, csakugyan, igazán


r Ring, -(e)s, -e,    ring, szorító, gyürű


riskieren, h.    reszkíroz, kockáztat


r Ritus    rítus, szertartás


rivalisieren, h.    rivalizál, vetélkedik


robost    robosztus, erős, tagbaszakadt


r Rocken, s, -,    rokka


e Rolle, -, -n,    roló, görgő, henger


r Roller, -s, -,    roller,


romantisch    romantikus, regényes


rosa    rózsazsin


e Rosette, -, -n    rozetta,


r Rosmarin,-s, -,    rozmaring


Rost,  -(e)s, -e,    rostély, rozsda


rot,    rőt, vörös, piros


röntgen, h.    (meg)röntgenez


e Rubrik,-, -n,    rubrika, rovat

rund,    rund, kör, forduló


rutiniert,     rutinos, gyakorlott, ügyes


rückwärts,    rükverc, hátra(felé), hátul


S


sabotieren, h.    szabotál,


r Saft, -(e)s, -Säfte,    szaft, lé, nedv


e Saison, -, -s,    szezon, idény


r Salat, -(e)s, -e,    saláta


r Saldo, -s, -s,    szaldo, egyenleg


r Salon, -s,-s,    szalon,


salutieren, h.    szalutál, tiszteleg


e Sandale, -, -n,    szandál

e Sardine, -, -n,    szardinia, halkonzerv


r Satellit, -en,-en,    szatellit, műhold


e Satire,-, -n,    szatíra, gúnyirat


r Satz, -es, Sätze,    zacc, üledék


s Schach, -(e)s,  -,    sakk


r Schal, -s, -e,    sál


e Schanzen, -,-n,    sánc,


r Scharm, -(e)s,  -,    sárm, báj


schattieren, h.    satíroz, árnyékol


e Scheme, -s,-s,    séma, minta, vázlat


r Schi, -s,-er,    sí


e Schindel,-, -n,    zsindely


r Schinder, -s, -,    sintér, gyepmester


r Schinken,-s, -,    sonka


schlampig    slampos, rendetlen


r Schleim, (e)s, -e,    sleim, nyál(ka)


r Schlendrian, -s, -e,    slendrián, nemtörödöm

e Schleppe, -, -n,    slepp,  (ruha)uszály, kiséret


r Schlitz, -es,-e,    slicc, nyílás, rés


r Schluck, -(e)s, -e,    slukk, korty


r Schluss, -es, Schlüsse,    slussz, vége


schmatzen, h.    „smacizik, cuppant


e Schminke, -, -n,    smink, (arc)festék


r Schmirgel, -s, -,    smirgli, csiszolószer


schmutzig    smutcig, piszkos, romlott, fukar


r Schnaps, -es,-Schnäpse,    snapsz, pálinka


schneidig    snájdig, jóvágású, nyalka


r Schnitt, -es, -e,    snitt, vágás, metszés


r Schock, -es, -e,    (ideg)sokk, rázkódás, lökés


s Schokolade, -, -n,    csokoládé


schräg    srég, ferde, rézsutos


e Schule, -, -n,    „suli”, iskola


r Schuster, -s, -,    suszter, cipész


r Schwindler, -s, -,    svindler, csaló, szélhámos

e Sekte, -, -n,    szakta


e Sektion, -, en,    szekció, (ügy)osztály, körzet, kerület


e Sekunde, -, -n,    szekundum, másodperc


r Sellerie, -s, -s,    zeller


e Semmel, -, -n,    zsemle


sentimental    szentimentális


separat    szeparál, elkülönít


e- Seri/e -, -n    széria, sorozat


servieren h.    szervíroz, feltálal, felszolgálás


signieren h.    szignál, jelöl, aláír


simpel    szimpla, egyszerű


e- Situation -, -en    szituació, helyzet


r Skandal, -s, -e,    skandallum, botrány, lárma


e- Skizze -, -n    skicc, vázlat, (irod) karcolat


e- Socke -, n    zokni


r- Sold –(e)s, -e    zsold, bér


solid    szolíd, megfontoltan élő


e- Solidarität    szolidaritás


e- Sonde -, -n    szonda


sortieren h.    szortíroz, kiválogat, osztályoz


sozial    szociális, társadalmi


sparen h.    spórol,takarékoskosik


spicken h.    spékel, megtűzdel


r- Spion -, -n    spion, kém


r- Sport –(e)s, -e    sport


spritzen h.    spriccel, fröcsög, öntöz,


e- Spule -, -n    spulni, gombolyag orsó tekercs


e- Spure--, -en    spuri??????????????


r- Stall-s, Ställe    istálló


r- Stand –(e)s, -ä-e    stand,állás, árusítóhely


r- Star –s, -s    sztár, filmcsillag


r- Start-(e)s, -(e)s    indulás, rajt


r- Steg-(e)s, -e    stég, palló, ösvény


r- Stempel –s, -,    stempli, bélyegző, pecsét


e- Steppe    sztyeppe,


steppen h.    steppel, kivarr


r- Stil –(e)s, -e    stílus


stilisieren h.    stilizál


stimmen h.    stimmel, egyezik


stopfen h.    stoppol, foltoz


stoppen h.    stooppol, megállít(időt)

stramm    stramm, katonás, kemény


r- Strand –(e)s    strand(fürdő), part(tenger)


r- Strang –(e)s, -ä-e    istráng, kötél


strapazieren h.    strapál, fáraszt, koptat


r- Streber/in –s, -,    stréber, törekszik


streichen, i.    strihel, kóborol, járkál


r- Streik –(e)s,-e(-s)    sztrájk, munkabeszüntetés


e- Strophe -, -n    strófa, versszak


studieren h.    studéroz, töpreng, tanulmányoz


stutzen h.    stuccol, (le)nyír, megnyirbál
e- Summe, -, -n    summa, összeg

summen h.    zümmög,zúg, dong


s- System –s, -e    szisztéma, rendszer


T


e- Tabelle -, -n    táblázat


r-Takt –(e)s, -e    taktus, ütem


s- Talent –(e)s, -e    tálentum, tehetség


tanken    tankol


r- Tanker –s, -,    tanker, tartályhajó


r- Tanz –es, -ä-e    tánc

r-Tapete-, -n    tapéta


tappen h.     topog, botorkál


r- Tarif -, -n    tarifa, díjszabás


e- Tasche -, -n    táska, zseb


e- Technik -, -en    technika


r- Tee –s, -s    tea


s- Telephon –s, -e    telefon


r- Tempel –s, -,    templom
s- Temperament –(e)s, -e    temperamentum, vérmérséklet


e- Tendenz -, -en    tendencia, irányzat


r- Termin –s, -e    terminus, határidő


territorial    territoriális, területi


s- Thema –s, Themen v. Themata    téma


e- Theorie,-, i/en,     teoria, elmélet


e- These -, -n    tézis, tétel


r- Thron –(e)s, -e    trón


e- Tinte -, -n    tinta


r- Titel –s, -,    titulus, cím, rang,

r- Ton –(e)s, -ö-e    tónus, hang


e- Tonne -, -n    tonna


torpedieren h.    megtorpedóz


e- Torte -, -n    torta


e- Tortur -, -en    tortúra


e- Tour -, -en    túra


r- Tourist –en, -en    turista


e- Tradition -, -en    tradíció


r- Tragödie –, -n    tragédia


traktieren h.     traktál, megvendégel


r/s Trampel –s, -,    trampli, otromba, esetlen ember


transchieren    trancsíroz, feldarabol


r- Transport –(e)s, -e    traszport, szállítmány


r- Trapp –(e)s, -e    trapp, dobogó lépés


tratschen h.    traccsol, pletykál


r- Träger –s, -,    tróger, hordár


r, Trick, -s, -e,    trükk,fogás


tropisch    trópikus


r- Trumpf –(e)s, -ü-e    trompf, ütőkártya


e- Tube -, -n    tubus


e- Tuberkolose -, -n    tuberkolózis,gümőkór


e- Tulpe -, -n    tulipán


r- Tumult –(e)s, -e    tumultus, zavargás, lárma


tunken h.    tunkol, mártogat

turnen h.    tornázik


e- Tusche -, -n    tus, (festék)


r Typ-s, -e(n)    típusU-Ü


e Uniform, -, -en,    uniformis, egyenruha


universal    univerzális, egyetemes


V


e Variante, -, -n,    variáns, változat


e Vase, -, -n,    váza


r Vater, -s, Väter,    „fater”, apa, atya


vegetieren, h.    vegetál, tengődik


e Vehemenz, -, -,    vehemencia, hevesség


e Ventilation, -, -en,    ventilláció, szellőztetés


r Vers, -es, -e,    vers, versszak


vertikal    vertikalis, függőleges


e Visite, -, -n,    vizit, látogatás


vulgär    vulgáris, közönséges, durva
W


e Wade, -, -n,    vádli, lábikra


e Wahl, -, -en,    választás


r Waltzer, s, -,    valcer, keringő


warten, h.    várni, várakozni


r Wecken, -s, -,    vekni, cipó


r Wecker, -s, -,    vekker, ébresztőóra


e Werbung, -, -en,    verbuválás, toborzás


r Witz, -es, -e,    vicc, tréfa, élc


Y


R Yacht, -, -en,    jacht,


Z


e Zeche, -, -n,    ceh, (kocsmai) számla


e Zelle, -, -n,    cella


s Zentrum, -s, Zentren,    centrum, középpont


e Zeremonie, -, i/en,    ceremónia, szertartás


e Ziel, -(e)s, -e,    cél

r Zierde, -, -n,    ciráda, ékesség


e Zigarette, -, -n,    cigaretta


e Zigarre, -, -n,    szivar


r Zink, (e)s, -,    cink, horgany


s Zinn, (e)s, -,    cinn, ón


zirkulieren, h.    cirkál, kering


zirpen, h.    ciripel


e Zisterne, -, -n,    ciszterna


e Zitadelle, -, -n,    citadella, fellegvár


zitieren, h.    citál, idéz


e Zitrone, -, -n,    citrom


zivil    civil, polgári


e Zone, -, -n,    zóna, sáv, övezet


e Zooligie, -, -,    zoologia, állattan


r Zopf, -es, Zöpfe,    copf, (haj)fonat


r Zucker, -s, -,    cukor


r Zug, -(e)s, Züge,    léghuzat

zurück    curükk, vissza


zusammen    cuzammen, együtt


r Zylinder, -s, -,    cilinder, kalap, henger


zynisch    cinikus

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet