PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

„Majdnem magyar" Szótár

 

 

 

A szótár ezen részében szembetűnő, hogy nagyon egyszerű szótárszerkezetet láthatunk.

 

A szavak nagy része nemzetközi használatú görög és latin eredetű, melyek előnye, hogy a magyar és német beszélt illetve írott köznyelvben egyaránt használatosak.

 

Így a magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára – aki már ismeri ezeket a szavakat – elsajátításuk szinte gyerekjáték.

 

Az idegen szavak jelentése mögött közöljük azok elfogadott magyarított változatát is.

 

DER  Figyelje a névelőt és a végződéseket!

 

DIE       Figyelje           a végződéseket!

 

DAS      Figyelje           a végződéseket!

 

 

 

 

 

abnorm abnormális, szabályostól eltérő

 

absolut abszolút, feltétlen, korlátlan

 

abstrakt absztrakt, elvont

 

die Adaptation, -, -en  adaptáció, átalakítás, átdolgozás

 

Ad’ hoc ad’ hoc, alkalmi, egyszeri

 

r Advent, -es, -e advent, karácsonyt megelőző négy hét

 

die Agression, -en agresszió, erőszak

 

die  Agitation, -en agitáció, rábeszélés

 

agrar- agrár, mezőgazdasági

 

die  Akademie, -, -en akadémia, tudományos, művészeti társaság

 

die Aklimatisation, - aklimatizáció, meghonosodás

 

r Akkord, es, -e akkord, teljesítménybér

 

r Akku, -s, -s akku, áramforrás

 

akkurat akkurátus, körülményesen pontos

 

r Akrobat,-en, -en akrobata, erős- és ügyességi számokat bamutató artista

 

 

r Akt,- es, -en akt, meztelen emberi testet ábrázoló

 

képzőművészeti alkotás

 

e Akte,-n akta, okmány

 

die  Aktion,- en akció, cselekvés

 

aktiv aktív, cselekvő, tevékeny

 

akut akut, heveny, gyors lefolyású

 

r Akzent,-es, -e akcentus, kiejtésbeli sajátosság, hanghordozás

 

s Album, -s, Alben album, emlékkönyv

 

e Algebra algebra, matematika ága

 

s Alibi,-s,-s alibi, máshollét

 

der  Alkohol, -s, -e alkohol, szesz   (az alkoholos italok általában  DER)

 

die Allegorie,-, -n allegória, megszemélyesítés (irodalmi)

 

die Allergie, -, -n allergia, túlérzékenység

 

r Alligator, -s, -en alligátor, krokodilfajta

 

r Almanach, -es, -e almanach, évkönyv, zsebkönyv

 

s Aluminium, -s alumínium

 

s Amulett, -(e)s, -e amulett, bűvös erejű tárgy

 

e Ananas, -, -/-se ananász, déligyümölcs

 

s Antibiotikum, -s, -ka antibiotikum, gyógyszer

 

der Antifaschismus, - antifasizmus, fasizmus ellenes

 

antik antik, műtárgy, régiség (bútor stb.)

 

der Antikommunismus, - antikommunizmus, kommunista ellenes

 

e Antilope, -n, -n antilop, szarvassal rokon állat

 

s Antonym, -(e)s, -e antoníma, ellentét

 

e Apokalypse, -, -n apokalipszis, jelenések könyve, jóslatok a

 

világ végéről

 

s Appartement, -s, -s apartman, lakosztály

 

r Apport, -s, -e apport, tárgyi betét társas vállalkozásban

 

s Aquarium, -s, -ien akvárium, üvegfalú medence

 

e Arkade, -, -n árkád, oszlopokon ill. pilléreken nyugvó boltív

 

s Aroma,-s aroma, zamat

 

arrogant arrogáns, kihívó, szemtelen

 

r Aspekt, es, e aspektus, látvány, kilátás

 

r Asphalt, -(e)s, -e aszfalt, útburkolat

 

r Aspik,-es, -e aszpik, hús nélküli kocsonya

 

r Aspirant,-en,-en aszpiráns, jelentkező

 

die Assimilation, -en asszimiláció, beolvadás, hasonlóvá tevés

 

s Asthma,-s asztma, légszomj

 

astral- asztrális, csillagokkal kapcsolatos

 

r Aszendenz, -, -en aszcendens, felmenő

 

der Atheismus, - ateizmus, istentagadás

 

r Athlet,-en,-en atléta, magas termetű izmos férfi

 

s Atom,-s,-e atom, oszthatatlan elemi részecske

 

die  Attitüde,-n attitűd, magatartás, viselkedés

 

die Attraktion,-en attrakció, hatásos mutatvány

 

e Aula, -, Aulen aula, gyűlésterem, díszterem

 

e Aura, - aura, kisugárzás

 

r Autismus, - autizmus, az „én” kóros magatartása

 

s Auto, -s, -s autó, gépkocsi

 

r Autodidakt,-en,-en autodidakta (ember), önképző

 

s Autogramm, -es, -e autogramm, névaláírás

 

r Automat,-en,-en automata, önműködő

 

s Axiom,-es,-e axióma, sarkigazság

 

 

 

 

 

r Backfisch, -es, -e bakfis, kamasz

 

s Bajonett, -es, -e bajonett, szurony

 

s Bakelit, -(e)s, -e bakelit, műanyag

 

r Balkon,-s,-s balkon, erkély

 

die  Ballade,-n ballada, tragikus tárgyú elbeszlő költemény

 

s Ballett,-es, -e balett, táncjáték

 

r Ballon,-s,-s ballon, léggömb

 

r Balsam,-s,-e balzsam, olajos kenőcs

 

r Bambus, -(ses), -(se) bambusz, nádfajta

 

die  Banane, -, -n  banán, déligyümölcs

 

r Bandit, -en,-en bandita, útonálló

 

s Bankett,-es, -e bankett, díszebéd

 

e Barke, -, -n bárka, csónak

 

die Barrikade, -, -n barikád, torlasz

 

e Basis, Basen bázis, alap, kiindulási pont

 

e Begonie, -, -n begónia, dísznövény

 

die  Bigamie, -, …ien bigámia, kétnejűség

 

bigott bigott, vakbuzgó, vakhitű

 

r/s Bikini, -s, -s bikini, kétrészes női fürdőruha

 

das  Bitumen,-s bitumen, aszfalt (az anyagnevek általában DAS)

 

r Bizeps, -(es), -e bicepsz, kétfejű felkarizom

 

e Blamage, -, -n blamázs, felsülés

 

blamieren, -te, h.-t blamál, nevetségessé tesz, szégyent hoz rá

 

r Boiler, -s, - bojler, vízmelegítő

 

die  Bombe, -n bomba, pokolgép

 

s Bonbon,-s,-s bonbon, cukorka

 

r Bonsai, -(s), - bonsai fa, törpefa (japán)

 

r Bonus, -e bónusz, forgalmi jutalék

 

e Botanik, - botanika, növénytan

 

e Boutique, -, -n butik, kis bolt

 

r Boykott, (e)s, -e bojkott, kiközösítés

 

die Brigade, -n brigád, munkacsapat

 

s Brikett,-s,-s brikett, tojásszén

 

r Brokkoli, -s, -s brokkoli, spárgakel

 

e Broschüre, -, -n brosúra, röpirat

 

brutal brutális, állatiasan durva

 

s Brutto bruttó, nyers bevétel

 

r Bumerang, -s, -s/-e bumeráng, sarló alakú hajító fegyver

 

s Büfett,-es, -e büfé, falatozó

 

 

 

s Camping, -s kemping, táborhely

 

r Cardigan, -s, -s kardigán, gombos kötött kabát

 

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka

 

s Cellophan,-s celofán, átlátszó cellulóz hártya

 

s Chakra, -(s), -s/…kren csakra, energia központ

 

r Charakter-s, -e karakter, jellem

 

s Charisma, -s, …rismen/...rismata karizma, természet feletti képesség

 

r Chili, -s chili, erőspaprika

 

s China Kína

 

e Chronik, -, -en krónika, évkönyv

 

e Clique, -, -n klikk, csoport

 

r Choreograf, -en,-en koreográfus, színpadi táncok

 

der Cocktail, -s, -s koktél, italkeverék

 

r Cognac, -(s), -s konyak, borpárlat

 

e Creme, -, -s krém, kenőcs

 

r Csardas / Csárdás, -, - csárdás, magyar tánc

 

e Csárda, -, -s csárda, fogadó, kocsma

 

r Csikós, -, -n csikós, a ménes pásztora

 

r Cursor, -s, -(s) kurzor, jel a számítógépen

 

 

 

r Dämon, -s, Dämonen démon, ártó szellem

 

e Dedikation, -, -en dedikáció, ajánlás

 

e Definition,-en definíció, meghatározás

 

s Deka,-s, -s (österr.) deka, 10 gramm

 

dekadent dekadens, hanyatló, bomló

 

r Dekan,-s, -e dékán, egyetemi vagy főiskolai kar élén álló személy

 

 

e Dekoration,-en dekoráció, díszítés

 

e Delegation, -, -en delegáció, küldöttség

 

r Delfin, -s, -e delfin, hal alakú tengeri emlős

 

e Demographie, -, …ien demográfia, népesedés adatait elemző tudomány

 

 

r Demokrat, -en,-en demokrata, demokrácia híve

 

e Depression, -, -en depresszió, lehangoltság

 

s Dessert, -s, -s desszert, édesség

 

e Detonation, -, -en detonáció, robbanás

 

deviant deviáns, társadalmi normáktól eltérő

 

e Diagnose, -, -n diagnózis, kórisme

 

r Diät, - diéta, meghatározott étrend

 

e Differenz, -, -en differencia, különbség, eltérés

 

der Diktator, -s, …oren diktátor, korlátlan hatalmú államfő

 

s Dilemma, -s, -s/-ta dilemma, kétség

 

e Dimension, -, -en dimenzió, térbeli kiterjedés

 

s Diplom, -s, -e diploma, okirat, oklevél

 

e Disharmonie, -, …ien diszharmónia, összhang hiánya

 

e Disko, -, -s diszkó, zenés-táncos szórakozóhely

 

r Diskont, -s, -e diszkont, kamatlevonás

 

e Dissertation, -, -en disszertáció, tudományos értekezés

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum, hiteles tárgyi bizonyíték

 

e Dokumentation, -, -en dokumentáció, bizonyító anyag

 

dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol, egyik nyelvről a másikra fordít

 

 

dominant domináns, túlsúlyban/túlerőben lévő

 

s Domino, -s, -(s) dominó, kirakójáték

 

e Dotation, -, -en dotáció, támogatás

 

s Dragee, -s, -s drazsé, töltött cukorka

 

s Drama, -s, …men dráma, színmű (párbeszédes formában megírt)

 

 

 

r Elefant, -en, -en elefánt, ormányos emlős

 

 

 

s Embargo, -s, -s embargó, korlátozás (gazdasági)

 

r Emmentaler, -s, - emmentáli, sajt

 

e Energie, -, …ien energia, tetterő

 

e Enzyklopädie, -, -ien enciklopédia, lexikon

 

e Episode, -, -en epizód, rész

 

e Etikette, -, -n etikett, illemtan

 

e Evolution, -, -en evolúció, fejlődés

 

r Export, -(e)s, -e export, kivitel

 

 

 

falsch fals, hamis, téves

 

e Farbe, -, -n farba, szín, adu

 

e Farm, -, -en farm, tanya

 

fein fájn (népies)

 

der Feminismus, -, …men feminizmus, nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom

 

 

e Filiale, -, -n filiále, részleg, kirendeltség

 

r Filter, -s, - filter, szűrő, füstszűrő

 

finanzieren, -te, h.-t finanszíroz, anyagilag támogat, pénzel

 

fix fix, állandó

 

r Fjord, -(e)s, e fjord, keskeny tengeröböl

 

r/s Flakon, -s, -s flakon, illatszeres üvegcse

 

r Flamingo, -s, -s flamingó, gázlómadár

 

flott flott, fesztelen, könnyed

 

r Fogasch, -es, -e fogas, hal

 

e Fuchsie, -, -n fukszia, dísznövény

 

s Furnier, -s, -e furnír, borítólemez

 

 

 

e Galerie, -, …ien galéria, karzat, belső erkély

 

r Galopp, -s, -s/-e galopp, vágtatás

 

s Gen, -s, -e gén, öröklődő tulajdonságokat hordozó

 

kromoszóma részecskék

 

e Genetik, - genetika, örökléstan

 

s Getto, -s, -s gettó, elkülönített zsidó/néger negyed

 

r Gips, -es, -e gipsz, ásvány

 

e Girlande, -, -n girland, virágfüzér

 

der Gletscher, -s, - gleccser, jégár

 

s Graffiti, -(s), -s graffiti, falfirka

 

e Granate, -, -n gránát, robbanószer

 

r Grill, -s, -s grill, sütőrostély

 

r/s Gulasch, -(e)s, -e gulyás, pörkölt

 

 

 

e Harmonie, -, …ien harmónia, összhang

 

e Harmonika, -, -s/…ken harmónika, hangszer

 

r/s Hektar, -s, -(e) hektár, területmérték

 

der Helikopter, -s, - helikopter, forgószárnyas repülőgép

 

r Herpes, - herpesz, vírus által okozott bőrbetegség

 

e Hieroglyphe, -, -n hieroglifa, óegyiptomi rejtjel

 

e Hierarchie, -, -en hierarchia, rangsor

 

r Horizont, -(e)s, -e horizont, látóhatár

 

s Hormon, -s, -e hormon, belső elválasztású mirigyek váladéka

 

s Horoskop, -s, -e horoszkóp, csillagjóslás

 

r Humor, -s, -e humor, kedély

 

der Husar, -en, -en huszár, dolmányos lovaskatona

 

e Hygiene, - higénia, egészségtan

 

e Hysterie, -, …ien hisztéria, nagymértékű idegesség

 

 

 

e Identität, -, -en identitás, azonosság

 

e Ideologie, -, …ien ideológia, valamely korszak által vallott nézetek

 

 

illegal illegális, törvényellenes

 

e Illusion, -, -en illúzió, érzéki csalódás

 

impotent impotens, szexuláisan inaktív

 

r Impuls, -en, -e impulzus, hirtelen rövid hatás

 

indirekt indirekt, közvetett

 

infantil infantilis, gyerekes

 

r Infarkt, -(e)s, -e infarktus, szívelégtelenség

 

e Injektion, -, -en injekció, oltás

 

s Inkognito, -s, -s inkognitó, titok

 

der Inkubator, -s, …oren inkubátor, életbentartó készülék

 

e Inspiration, -, -en inspiráció, sugallat

 

instant instant, gyorsan oldódó

 

s Insulin, -s inzulin, hormon

 

intelligent intelligens, művelt

 

e Intelligenz, -, -en intelligencia, műveltség

 

s Intervall, -s, -e intervallum, szünet

 

intim intim, bensőséges

 

e Intrige, -, -n intrika, cselszövés

 

e Invasion, -, -en invázió, megszállás

 

irrational irracionális, értelmetlen, oktalan

 

irreal irreális, képzeletbeli

 

e Irredenta, -, …ten irredenta, erőszakos terjeszkedés

 

e Isolation, -, -en izoláció, elkülönülés

 

 

 

s Jam, -s, -s dzsem, lekvár

 

r Jargon, -s,- s zsargon, beszédmód

 

r Jasmin, -s, -e jázmin, díszcserje

 

r Jazz, - jazz, zenei stílus

 

r/s Joga/Yoga, -(s) jóga, testi gyakorlat és szellemi koncentráció

 

r/s Joghurt/Jogurt, -(s), -(s) joghurt, tejtermék

 

e Jury, -, -s zsűri, bíráló csoport

 

 

 

r Kakadu, -s, -s kakadu, papagájfajta

 

r Kakao, -s, -s kakaó, csokoládé fő alapanyaga

 

r Kaktus, -, …teen kaktusz, dísznövény

 

s Kaliber, -s, - kaliber, űrméret (lőfegyveré)

 

e Kalorie, -, …ien kalória, a hő mennyiségének egysége

 

e Kamille, -, -n kamilla, orvosi székfű

 

e Kampagne, -, -n kampány; rövid ideig tartó, de nagy

 

erőfeszítéssel végzett tevékenység

 

s Kanapee,- s, -s kanapé, támlás, karfás ülő-fekvő bútor

 

r Kanari, -s, - kanári, énekesmadár

 

s Känguru,-s, -s kenguru, ausztráliai erszényes

 

r Kannibale, -n, -n kannibál, emberevő

 

e Kantine, -, -n kantin, üzemi étkezde

 

der  Kantor, -s, …oren kántor, templomi énekes

 

e Kapitulation, -, -en kapituláció, megadás

 

r Kaplan, -s, …läne káplán, katolikus segédlelkész

 

der Karabiner, -s, - karabiner, kampózár

 

r Karamell, -s karamell, cukor hevítésekor keletkező anyag

 

e Karawane, -, -n karaván, sivatagi együttutazó csoport

 

r Kardinal, -s. …näle kardinális, bíboros

 

r Karfiol, -s karfiol, kelvirág

 

e Karikatur, -, -en karikatúra, gúnyrajz

 

r Karneval, -s, -e/-s karnevál, farsang

 

e Karosserie, -, …ien karosszéria, gépkocsiszekrény

 

r Karton, -s, -s karton, rétegesen ragasztott kemény papírfajta

 

e Kartothek, -, -en kartoték, rendezett adattár

 

r Kaschmir, -s, -e kasmír, finom gyapjúszövet

 

e Kaserne, -, -n kaszárnya, laktanya

 

s Kasino, -s, -s kaszinó, szerencsejátékok játszására létesült szórakozóhely

 

 

r Kaskadeur, -s, -e kaszkadőr, veszélyes helyzetekben a

 

színészt helyettesítő személy

 

e Kassa, -, …ssen kassza, pénztár

 

e Katakombe, -, -n katakomba, földalatti

 

r Katalog, -(e)s, -e katalógus, jegyzék

 

der Katalysator, -s, …oren katalizátor, vegyi folyamatok sebességét

 

megváltoztató anyag

 

r/s Katapult, -(e)s, -e katapult, dobószerkezet

 

e Katastrophe, -, -n katasztrófa, elemi csapás

 

e Kategorie, -, -n kategória, fokozat, csoport

 

e Kavalkade, -, -n kavalkád, összevisszaság

 

r Kaviar, -s, -e kaviár, halikra

 

r Kefir, -s kefír, aludttejféleség

 

r/s Keks, -es, -e keksz, teasütemény

 

s Kilogramm, -s, -e kilogramm, ezer gramm

 

der Kilometer, -s, - kilométer, ezer méter

 

e Klaviatur, -, -en klaviatúra, billentyűzet

 

s Klima, -s, -ta klíma, éghajlat

 

e Klimax, -, -e klimax, változás kora

 

s Klischee, -s, -s klisé, nyomólemez (sokszorosításra)

 

r Klon, -s, -e klón, ivartalan szaporítással létrehozott élőlény

 

 

r Klub, -s, -s klub, társaskör

 

koaxial koaxiális, közös tengelyű

 

r Koala, -s, -s koala, ausztráliai erszényes

 

e Kobra, -, -s kobra, pápaszemes kígyó

 

s Koffein, -s koffein, serkentő növényi alkaloid

 

der Kognak, -s, -s konyak, égetett szesz

 

e Kohärenz, - koherencia, összetartozás

 

e Kohäsion, - kohézió, összetartó erő

 

e Kokarde, -, -n kokárda, szalagrózsa

 

e Kola, - kóla, koffeintartalmú üdítő

 

r Kolibri, -s, -s kolibri, díszes tollú igen apró madár

 

r Kollege, -n, -n kolléga, munkatárs

 

e Kollektion, -, -en kollekció, gyűjtemény

 

s Kollektiv, -s, -e kollektíva, közösség

 

der Kollektor, -s, …oren kollektor, áramátalakító berendezés

 

e Kolonie, -, …ien kolónia, telep, település

 

r Kombi, -(s), -s kombi, gépkocsi, melynek csomagtartója

 

az utastérrel egybe van építve

 

e Kombine, -, -n kombájn, aratógép

 

r Komfort, -s konfort, kényelem

 

s Kommando, -s, -s kommandó, beavatkozó

 

r Kommentar, -s, -e kommentár, hírmagyarázat

 

r Kommentator, -s, …oren kommentator, hírmagyarázó

 

kommunal kommunális, közösségi

 

der  Kommunismus, - kommunizmus, osztálynélküli társadalom és

 

az ennek megvalósítását célzó politikai

 

ideológia

 

kombatibel kompatibilis, összeférhető

 

kompakt kompakt, tömör, sűrű

 

kompetent kompetens, illetékes, jogosult

 

komplett komplett, hiánytalan, teljes

 

komplex komplex, bonyolultan összetett

 

e Kondition, -, -en kondició, állapot

 

e Konferenz, -, -en konferencia, megbeszélés

 

s Konfetti, -(s) konfetti, színes papírdarabkák

 

e Konfiguration, -, -en konfiguráció, térszerkezet

 

e Konfrontation, -, -en konfrontáció, szembesítés

 

r Kongress, -es, -e kongresszus, tanácskozás

 

konkret konkrét, tényleges

 

e Konkurrenz, -, -en konkurencia, ellenfél

 

r Konservatismus, - konzervatizmus, haladás ellenes

 

e Konstruktion, -, -en konstrukció, szerkesztés

 

der Konsul, -s, -en konzul, külképviseleti tisztviselő

 

r Konsum, -s konzum, fogyasztás

 

r Kontakt, -(e)s, -e kontaktus, kapcsolat

 

s Kontingent, -(e)s, -e kontingens, megszabott rész

 

r Kontrast, -(e)s, -e kontraszt, éles ellentét

 

e Kontur, -, -en kontur, körvonal

 

e Konvergenz, -, -en konvergencia, összetartás

 

e Konversion, -, -en konverzió, átalakítás

 

s Konzentrat, -(e)s, -e koncentrátum, sűritmény

 

e Konzentration, -, …ien koncentráció, összpontosítás

 

r Konzern, -(e)s, -e konszern, monopóliumok egy fajtája

 

s Konzert, -(e)s, -e koncert, hangverseny

 

e Kooperation, -, -en kooperáció, együttmüködés

 

e Koralle, -, -n korall, tengeri virágállat

 

r Kordon, -s, -s/-e kordon, akadály

 

e Korona, -, …nen korona, uralkodói jelkép

 

korrekt korrekt, helyes, pontos

 

e Kosmetik, - kozmetika, szépségápolás

 

r Kosmos, - kozmosz, világűr

 

s Kostüm, -s, -e kosztüm, női ruházat, viselet

 

r Krampus, -(ses), -se krampusz, ördög formájú figura

 

r Krater, -s, - kráter, tűzhányó tölcsér alakú torka

 

e Kreation, -, -en kreáció, alkotás

 

e Kredenz, -, -en kredenc, konyhaszekrény

 

r Krimi, -s, -s krimi, bűnügyi regény/film

 

e Krise, -, …sen krizis, válság,

 

r Kristall, -s, -e kristály, térrácsos szerkezetű anyag

 

e Kritik, -,- en kritika, bírálat

 

s Krokodil, -s, -e krokodil, ragadozó hüllő

 

r Krösus, -/-ses, -se krözus, nagyon gazdag ember

 

e Krypta, -, …ten kripta, sírbolt

 

e Kulisse, -, -n kulissza, színfal, festett díszlet

 

e Kultur, -, -en kultúra, műveltség

 

r Kupon, -s, -s kupon, szelvényjegy leszakítható része

 

e Kur, -, -en kúra, gyógymód

 

r Kurtisan, -s, -e kurtizán, félvilági hölgy

 

 

 

s Labor, -s, -s

 

s Laboratorium, -s, Laboratorien labor / laboratórium, vizsgálatok, mérések

 

végzésének helye

 

s Labyrinth, -(e)s, -e labirintus, útvesztő

 

r Lack, -(e)s, -e lakk, fénymáz

 

s Lager, -s, - láger, (katonai) tábor

 

r Lama, -(s), -s láma, buddhista szerzetes

 

s Lama, -s, -s láma, állat

 

e Lambada, -, -s lambada, brazil tánc

 

landen, h. landolni, leszállni, földet érni

 

r/s Lángos, -, - lángos, lepény alakú tészta

 

s Lanolin, - lanolin, tiszta gyapjúzsír

 

e Lasagne, -, -n lasagne, olasz étel

 

r Laser, -s, - lézer, intenzív fénysugár

 

e Lava, -, Laven láva, izzó megolvadt kőzet

 

legal legális, törvényes

 

legitim legitim, törvényes

 

r/s Letscho, -s lecsó, magyar ételkülönlegesség

 

s Lexikon, -s, …ka/…ken lexikon, egyetemes ismerettár

 

liberal liberális, szabadelvű

 

e Liga, -, …gen liga, szövetség

 

der  Likör, -s, -e likőr, édes szeszesital

 

e Limousine, -, -n limuzin, hosszú luxuskocsi

 

s Linoleum, -s linóleum, műanyagpadló

 

r/s Liter, -s, - liter, űrmérték

 

e Lobby, -, -s lobbi, parlamenti befolyás

 

e Logik, - logika, ésszerű gondolkodás

 

r Lohndiener, -s, - londíner, szállodaszolga

 

s Lotto, -s, -s lottó, számsorsjáték

 

r Luftballon, -s, -s luftballon, léggömb

 

 

 

e Maffia, -, -s maffia, bűnszövetkezet

 

r/e Magyar/in magyar ffi/nő

 

s Mahagoni, -s mahagóni, igen értékes fa

 

r Majoran, -s, -e majoranna, fűszer

 

e Majorette, -, -s/-n mazsorett, egyenruhás fiatal lány

 

e Makkaroni (Pl.) makaróni, csőtészta

 

s Makramee, -s, -s makramé, csomózott csipke

 

e Malaria, - malária, váltóláz

 

s Mamut, -s, -e/-s mamut, őselefánt

 

s Mandala, -s, -s mandala, mágikus kör

 

e Mandarine, -, -n mandarin, déligyümölcs

 

e Mango, -, …onen/-s mangó, déligyümölcs

 

e Manie, -, …ien mánia, rögeszme, hóbort

 

e Maniküre, -, -n manikür, kézápolás

 

der  Manipulator, -s, …oren manipulátor, befolyásoló

 

s Manöver, -s, - manőver, kitervelt megtévesztés

 

e Manufaktur, -, -en manufaktúra, kézműves műhely

 

e Margarine, - margarin, növényi zsiradék

 

s Marketing, -(s) marketing, piacszervezés

 

r Marschall, -es, Marschälle marsall, (kat.) tábornagy

 

r Marxismus, -, …men marxizmus, társadalomtudomány

 

e Matinee, -, …een matiné, korai előadás

 

s Matrose, -n, -n matróz, tengerész

 

s Mausoleum, -s, …een mauzóleum, síremlék

 

e Medaille, -, -n medál, érdemérem, kitüntetés

 

e Media, -, …diä/…dien media, híközlés

 

e Meditation, -, -en meditáció, elmélkedés

 

mediterran mediterrán, földközi-tengeri

 

mega mega, nagy, óriási

 

e Melodie, -, …ien melódia, dallam

 

e Mensa, -, -s/…sen menza, diákétkezde

 

mental mentalis, értelmi, észbeli

 

e Mentalität, -, -en mentalitás, lelkialkat, észjárás

 

r Mentor, -s, …oren mentor, idősebb pártfogó

 

s Menü, -s, -s menü, ételsor, étlap

 

r Meteor, -s, …ore meteorit, hullócsillag

 

e Mimose, -, -n mimóza, érzékeny növény

 

e Miniatur, -, -en miniatura, kisméretű festett kép

 

r Minister, -s, - miniszter, a kormány tagja

 

s Modell, -s, -e modell, mintadarab

 

r/s Modem, -s, -s modem, híradástechnikai berendezés

 

modern modern, korszerű

 

r Modul, -s, -n modul, híradástechnikai berendezés

 

e Monarchie, -, …ien monarchia, egyeduralom

 

e Monografie, -, …ien monográfia, szűk tárgyra vonatkozó

 

tudományos mű

 

s Monopol, -s, -e monopol, kiváltság, kivételes jog

 

r Monsun, -s, -e monszun, páradús légáramlat

 

e Moral, -, -en moral, erkölcs, erkölcsi szabály

 

morbid morbid, beteges hajlamú

 

s Mosaik, -s, -en mozaik, apró darabokból összeállított

 

díszítmény

 

s Multimedia, -(s) multimedia, számítógépes média

 

naiv naiv, gyedrmeteg, hiszékeny

 

 

 

r Narzissmus, - nárcizmus, túlzott önszeretet

 

r Nationalist, -en, -en nacionalista, nemzeti

 

e Nation, -, -en náció, nemzet

 

r Nazi, -s, -s náci, hitlerista, fasizmus híve

 

e Nektarine, -, -n nektarin, kopaszbarack

 

nett nett, csinos, takaros

 

s Nikotin, -s nikotin, a dohány hatóanyaga

 

e Nostalgie, -, …ien nosztalgia, sóvárgás, vágyakozás

 

e Novelle, -, -n novella, kisebb elbeszélés

 

e Nudel, -, -n nudli, burgonyás hengerke

 

s Nugat / Nougat, -s nugát, csokoládészerű édesség

 

null nulla, semmi

 

r Nudismus, - nudizmus, mesztelen strandolás

 

 

 

e Oase, -, -n oázis, hely a sivatagban, ahol víz és növényzet

 

található

 

s Objektiv, -s, -e objektív, tárgyszerű

 

e Olive, -, -n olíva, olajbogyó

 

s Olympia, -(s) olimpia, a görög istenek lakóhelye

 

e Oper, -, -n opera, zenedráma

 

r Operateur, -s, -e operatőr, filmet felvevő szakember

 

e Operette, -, -n operett, énekes, táncos vígjáték

 

e Orchidee, -, -n orchidea, forró égövi növény

 

s Origami, -(s) origami, a papírhajtogatás művészete

 

r Orkan, -(e)s, -e orkán, pusztító erejű viharos szél

 

s Oxygen, -s oxigén, a levegő és a víz fő alkotórésze

 

r Ozean, -s, -e óceán, világtenger

 

r Ozon, -s ózon, oxigén módosulat

 

 

 

pädohpil pedofil, beteges szexuális hajlamú

 

e Palette, -, -n paletta, festékkeverő lap

 

e Palme, -, -n pálma, fafajta

 

r Pandur, -en, -en pandúr, rendfenntartó fegyveres alakulat tagja

 

e Panier, - panír, bebundáz (ételt)

 

panieren, -te, h.-t paníroz, (ételt) bundáz, megforgat

 

e Panik, -, -en pánik, fejvesztett riadalom

 

s Panorama, -s, …men panorama, festői kilátás

 

e Pantomime, -, -n pantomim, némajáték

 

r Papagei, -s/-en, -e(n) papagáj, trópusi madár

 

s Papier,-s, -e papír, növényi rostokból készült lap

 

r Papyrus, -, -ri papirusz, a papír őse

 

r Paprika, -s, -(s) paprika, fűszernövény

 

e Parabolaantenne, -, -n parabolaantenna, műholdvételhez

 

illetve mikrohullámhoz használt antenna

 

paradox paradox, különös, szokatlan

 

s Paraffin, -s, -e paraffin; fehér olvadékony

 

zsíros tapintású termék

 

r Paragraf, -en, -en paragrafus; szakasz, cikkely

 

r Parameter, -s, - parameter; mutató, jellemző érték

 

e Paranoia, - paranoia; üldözésí téboly

 

s Parfait, -s, -s parfé, hús- vagy halpástétom

 

s Parfüm, -s, -e/-s parfüm, tömény illatszer

 

s Parkett, -(e)s, -e/-s parkett, rakott padló

 

s Parlament, -(e)s, -e parlament, országház

 

e Parodie,- , …ien paródia, gúny, torzkép

 

e Party, -, -s/-ties parti, vendégség, fogadás

 

r Partner, -s, - partner, társ

 

e Parzelle, -, -n parcella, telekrész

 

passen, h. passzol, továbbad, átad

 

passiv passzív; nem tevékeny, tétlen

 

patent patent, hasznos, alkalmas

 

r Patient, -en, -en páciens, beteg

 

r Pavillon, -s, -s pavilon, kisebb kerti épület

 

r Pazifismus,- pacifizmus, háborúellenesség

 

r Pedal, -s, -e pedál, lábbal végzett munka átvitelére szolgáló

 

szerkezet

 

pedant pedáns, kinosan rendes

 

r/s Pepita, -s, -s pepita, apró kockás szín

 

perfekt perfekt, tökéletes, kitűnő

 

e Periode, -, -n periódus, szakasz

 

r Perron, -s, -s peron, vasúti vágányok mellett kitelepített út

 

pervers perverz, elvetemült, romlott

 

e Petarde, -, -n patárda, jelzőrakéta

 

s Petroleum, -s petróleum, világítóolaj

 

s Phantom, -s, -e fantom, agyrém, kisértet

 

r Pharao, -(s), …oren fáraó, egyiptomi uralkodó

 

e Philharmonie, -, …ien filharmónia, zenészek társasága

 

s Phlegma, -s flegmaság, közönyösség, egykedvűség

 

e Phobie, -, …ien fóbia, beteges félelem

 

e Physik, - fizika, természettudomány ága

 

pikant pikáns, sikamlós, csípős

 

r Pilot, -en, -en pilóta, repülőgép vezetője

 

r Pinguin, -s, -e pingvin, úszómadár

 

e Pizza, -, -s/…zzen pizza, olasz lángosféle étel

 

e Pizzeria, -, -s/…rien pizzéria, olasz étterem

 

s Plakat, -(e)s, -e plakát, falragasz

 

e Plombe, -, -n plomba, ólomzár

 

plus plusz, többlet, előny

 

e Pogatsche, -, -n pogácsa, kerek sós sütemény

 

e Poliklinik, -, -en poliklinika, nyilvános rendelőintézet

 

e Politik, -,- en politika, államtudomány

 

e Politur, -, -en politúr, polírozás, fényesítés

 

r Pollen, -s, - pollen, hímpor, virágpor

 

s Polo, -s poló, lovas gyeplabdajáték, vizilabda

 

r Polyp, -en, -en polip, nyolckarú tengeri állat

 

s Pony, -s, -s póni, kisnövésű lófajta

 

s Pop-corn, -s pattogatott kukorica

 

r Porno, -s, -s pornó, parázna, szeméremsértő

 

s Porto, -s, -s/…ti portó, nem bérmentesitett küldemény

 

s Porträt, -s, -s portré, képmás

 

s Porzellan, -s, -e porcelán, kemény finom kémiai anyag

 

e Position, -, -en pozíció, hely, helyzet

 

positiv pozitiv, valóságos, tényleges

 

r/s Poster, -s, - poszter, plakát

 

präzis precíz, pontos, szabatos

 

r Premier, -s, -s premier, ősbemutató, első előadás

 

prima príma, kitűnő, kiváló

 

primitiv primitív, ősi, eredeti, ostoba

 

s Prisma, -s, …men prizma, hasáb, macskaszem

 

privat privát, külön, saját

 

r Profit, -(e)s, -e profit, haszon, nyereség

 

e Prognose, -, -n prognózis, előzestes számítás,

 

időjárás előrejelzés

 

s Programm, -s, -e program, terv, tervezet, szándék

 

r Projektor, -s, …oren projektor, kivetítő

 

e Propaganda, - propaganda, hírverés, népszerűsítés

 

r Propeller, -s, - propeller, légcsavar, hajócsavar

 

r Prophet, -en, -en próféta, Isten kiválasztott embere

 

e Prosa, - próza, kötetlen előadás, nem vers

 

r/s Prospekt, -(e)s, -e prospektus, reklámszerű ismertető

 

r Prototyp, -s, -en prototipus, mintagép, ősalak

 

prüde prüd, álszemérmes, erkölcs-csősz

 

r Psychiater, -s, - pszichiáter, elmegyógyász

 

s Publikum, -s, …ka publikum, közönség

 

r Pullover, -s, - pulóver, kötött kabát

 

e Pumpe, -, -n pumpa, szivattyú

 

e Putzerei, -, -en puceráj, mosoda, (vegy)tisztító

 

e Pyramide, -, -n piramis, fáraók síremléke Egyiptomban

 

 

 

s Quad, -s, -s quad, négykerekű motor

 

 

 

r Rabbi, -s, …inen rabbi, zsidó vallás papja

 

r/s Radar, -s, -e radar, rádiós kutatás, mérése

 

r Radiator, -s, …oren radiátor, fűtőtest

 

r Radiergummi, -s, -s radír, törlőgumi

 

radikal radikalis, erőszakos, szélsőséges

 

e Rakete, -, -n rakéta, jelzőlövedék

 

r Rang, -(e)s, Ränge rang, fokozat

 

r Rapport, -(e)s, -e rapport, kihallgatás, beszámoló

 

e Rapsodie, - rapszódia, lírai költemény vagy zenei mű

 

e Ratifikation, -, -en ratifikáció, államközi szerződést jóváhagyó

 

e Ration, -, -en ráció, ész, értelem, józan ész

 

e Razzia, -, …ien razzia, rajtaütésszerű rendőri ellenőrzés

 

s Referat, -(e)s, -e referátum, jelentéstétel, beszámoló

 

r Reflektor, -s, …oren reflektor, fényszóró

 

r Refrain, -s, -s refrén, váltzatlanul ismétlödő sor vagy

 

dallamrész

 

s Regiment, -(e)s, -e/-er regiment, hadsereg

 

s Register, -s, - regiszter, lajstromjegyzék

 

e Registration, -, -en regisztráció, nyilvántartásba vétel

 

e Rehabilitation, -, -en rehabilitáció, utókezelés

 

e Reklamation, -, -en reklamáció, panasz

 

e Reklame, -, -n reklám, hirdetés

 

r Rekord, -(e)s, -e rekord, csúcs, csúcseredmény

 

r Rektor, -s, -en rektor, egyetem ill. főiskola vezetője

 

e Relation, -, -en reláció, kapcsolat

 

e Reliquie, -, -n relikvia, emlék

 

r Reporter, -s, - riporter, kérdező

 

s Requiem, -s, -s/-quien rekviem, gyászmise

 

e Resonanz, -, -en rezonancia, együttrezgés

 

retro retro, ellentétes irányba való mozgást jelöl

 

e Retoure, -, -n retúr, visszatérítés

 

r Revolver, -s, - revolver, pisztoly

 

s Rezept, -(e)s, -e recept, orvosi utasítás

 

e Rezeption, -, -en recepció, fogadó (hely)

 

reziprok reciprok, fordított

 

s Rheuma, -s reuma, izületi betegség

 

e Ribisel, -, -n ribizli, bogyós cserje

 

s Risiko, -s, -s/…ken rizikó, kockázat

 

ritual rituális, szertartásos

 

r Rock, -s, -s rock, zenei műfaj

 

r/s Rodeo, -s, -s rodeó, bika-lovaglás

 

e Romantik, - romantika, álmodozás, rajongás

 

s Rouge, -s, -s rúzs, arcfesték, festékrudacska

 

s Roulett, -(e)s, -e/-s rulett, szerencsejáték

 

e Routine, - rutin, gyakorlat, ügyesség

 

r Rubikon, -s rubikon, többé már vissza nem vonható

 

r Rubin, -s, -e rubin, drágakő

 

r Rum, -s, -s rum, szeszesital

 

e Rumba, -, -s rumba, társasági tánc

 

 

 

r Sadismus, - szadizmus, nemi ösztön kóros megnyilvánulása

 

e Safari, -, -s szafari, afrikai vadászat

 

e Salami, -, -/-s szalámi, füstölt kolbászféle

 

r Salat, -(e)s, -e saláta, levélzöldség

 

e Schablone, -, -n sablon, minta

 

r Schal, -s, -s/-e sál, nyakbavaló

 

schatzen, -te, h. ge-t saccol, felbecsül, felmér

 

s Schema, -s, -s/…mata séma, minta

 

r Schlag, -(e)s, Schläge slag, gumicső

 

r Schleim, -(e)s, -e slejm, köpet

 

r Schlitz, -es, -e slicc, (nadrág)hasíték

 

r Schluck, -(e)s, -e/Schlücke slukk, korty

 

Schluss! slussz, vége! Kész! Végeztem!

 

r Schnaps, -es, Schnäpse snapsz, pálinka

 

r Schnitt, -(e)s, -e snitt, szabás, szabásminta

 

e Schokolade, -, -n csokoládé, kakaóból készült édesség

 

schräg srég, ferde

 

r Schuster, -s, - suszter, cipész

 

e Sektion, -, -en szekció, tagozat

 

s Seminar, -s, -e/…rien szeminárium, gyakorlat (egyetemen)

 

e Semmel, -, -n zsemle, péksütemény

 

e Sensation, -, -en szenzáció, feltűnést keltő esemény

 

s Serum, -s, Seren/Sera szérum, oltóanyag

 

r Simulant, -en, -en szimuláns, tettető

 

simultan szimultán, egyidejű, egyszerre történő

 

r Siphon, -s, -e szifon, szódavíz előállítására való készülék

 

e Situation, -, -en szituáció, helyzet

 

e Skala, -, -en skála, hangsor

 

e Skizze, -, -n skicc, vázlat

 

e Soja, -, Sojen szója, hüvelyes növény

 

e Solidarität, - szolidaritás, összetartozás

 

solo szóló, egyes, egyedüli

 

e Sozialdemokratie, - szociáldemokrácia, a munkásmozgalom

 

reformista irányzata

 

r Sozialismus, - szocializmus, forradalmi munkásmozgalom

 

sparen, -te, h. ge-t spórol, megtakarít

 

e Speis, -, -en spejz, kamra, éléskamra

 

e Spekulation, -, -en spekuláció, nyerészkedés

 

r Spitzel, -s,- spicli, spion, besúgó

 

stabil stabil, szilárd, erős

 

r Stand, -(e)s, Stände stand, elárusítóhely

 

r Statist, -en, -en statiszta, mellékszereplő

 

e Statistik, -, -en statisztika, adatok elemzésének tudománya

 

stimmen, -te, h. ge-t stimmel, egyezik

 

stramm stramm, erős, izmos

 

e Stuktur, -, -en stuktura, szerkezet

 

e Subkultur, -, -en szubkultúra, jellegzetes társadalmi csoportot

 

jellemző életmód

 

e Subvention, -, -en szubvenció, támogatás

 

s Symbol, -s, -e szimbólum, jelkép

 

sympatisch szimpatikus, rokonszenves

 

 

 

tabu tabu, érinthetetlen

 

e Taktik, -, -en taktika, mesterkedés, fortély

 

r Tarif, -(e)s, -e tarifa, díj

 

s Telefon, -s, -e telefon, távbeszélő

 

e Telepathie, - telepátia, távolbalátás

 

s Teleskop, -s, -e teleszkóp, csillagászati távcső

 

e Tendenz, -, -en tendencia, irány, irányzat

 

s Thema, -s, Themen téma, a beszéd tárgya

 

e Theoligie, - teológia, hittudomány

 

e Toleranz, - tolerancia, elfogadás

 

e Tombola, -, -s/Tombolen tombola, tárgysorsjáték

 

e Tortur, -, -en tortúra, kínzás

 

e Tournee, -s, -s turné, utazás

 

r Trabant, -en, -en trabant, darabont, fegyveres szolga

 

e Trafik, -, -en trafik, dohánybolt

 

r Trampel, -s, - trampli, nagydarab, tenyeres-talpas

 

r Transit, -s, -e tranzit, átmenő

 

r Tratsch, -(e)s traccs, beszélgetés

 

s Trauma, -s, Traumen/Traumata trauma, súlyos testi-lelki sérülés

 

e Trilogie, -, -n trílógia, három összefüggő irodalmi vagy

 

zenei mű

 

r Trend, -s, -s trend, irányadó

 

s Trio, -s, -s trió, háromtagú csoport

 

r Tribun, -s/-en, oder -e/-en tribun, szónok

 

trivial triviális, közönséges

 

r/s Trikot, -s, -s trikó, mez

 

r Tropus, -, Tropen trópus, forró égövi vidék

 

r Trottel, -s, - trotli, bárgyú, gügye

 

r Tschikosch, -(e)s, -e csikós

 

r Tumor, -s, Tumoren tumor, daganat

 

e Tunika, -, -niken tunika, rómaiak ingszerű ruhája

 

tunken, -te, h. ge-t tunkol, mártogat

 

r Turban, -(e)s, -e turban, kendőből csavart föveg

 

e Turbine, -, -n turbina, átalakítógép

 

r Turnus, -, -nusse turnus, egymást váltó csoport

 

e Tusche, -, -n tus, író- és festékanyag

 

tüchtig tüchtig, alapos, rendes

 

türkis türkisz, zöldeskék

 

Typografie, - tipográfia, nyomdászat

 

 

 

ultra- ultra-, szélső-, túl-

 

ultrakonservativ ultrakonzervatív, szélsőségesen konzervatív

 

universal univerzális, többféle használatra

 

s Universum, -s univerzum, világmindenség

 

unsympatisch unszimpatikus, nem szimpatikus

 

e Urbanisation, -, -en urbanizáció, városiasodás

 

s Utopia, -/-s utópia, megvalósítatlan

 

 

 

s Vakzin, -s, -e vakcina, oltóanyag

 

e Vanille, - vanilla, fűszernövény

 

r Vasall, -en, -en vazallus, hűbéres

 

vegetativ vegetativ, akarattól független

 

r Vektor, -s, -toren vektor, irányított egyenes szakasz

 

e Veranda, -, Veranden veranda, házhoz épített fedett helyiség

 

r Vers, -es, -e vers, rímbe szedett irodalmi mű

 

e Villa, -, Villen villa, nagy ház

 

e Viola, -, Violen viola, ibolya

 

virtous virtóz, mesteri, utolérhetetlen

 

r Virus, -, Viren vírus, kórokozó

 

e Vision, -, -en vizió, látomás

 

s Vitamin, -s, -e vitamin, a szervezet működéséhez

 

nélkülözhetetlen anyag

 

e Vitrine, -, -n vitrin, üvegfalú szekrény

 

r Vokal, -s, -e vokál, magánhangzó

 

s Volt, -/-(e)s, - volt, a feszültség mértékegysége

 

r Vulkan, -s, -e vulkán, tűzhányó

 

 

 

e Wade, -, -n vádli, alsó lábszár izmos része

 

r Wagon, -s, -s vagon, kocsi

 

r Walzer, -s, - valcer, keringő

 

e Wirtschaft, -, -en vircsaft, rossz gazdálkodás,

 

zűrzavar, rendetlenség

 

 

 

r Zar, -en, -en cár, orosz uralkodó

 

s Zebra, -s, -s zebra, fekete-fehér csíkos vadló

 

e Zeremonie, -, -n ceremónia, szertartás

 

e Zero, -, -s zéró, nulla

 

r Zettel, -s, - cetli, cédula

 

s Ziel,- (e)s, -e cél, végpont

 

r Zollstock, -(e)s, Zollstöcke colstok, összehajtható, rendszerint fából készült

 

mérőeszköz

 

r Zug, -(e)s, Züge cúg, (lég) huzat

 

zurück curikk! (népies) hátra, Vissza!

 

e Zuspeise, -, -n Csuszpájz, körítés

 

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet