PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Igekötők

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

 

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

esetben elválik

 

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK

 

 

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden

 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt   át-UM

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt  be-EIN

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt  fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt  ki-AUS

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt  oda-HIN

 

 

alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten

 

 

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

átcserél um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

dob werfen, warf, h. geworfen

bedob herein/werfen, warf herein, h. hereingeworfen

hinein/werfen, warf hinein, h. hineingeworfen

kidob heraus/werfen, warf heraus, h. herausgeworfen

hinaus/werfen, warf hinaus, h. hinausgeworfen

ledob herunter/werfen, warf herunter, h. heruntergeworfen

hinunter/werfen, warf hinunter, h. hinuntergeworfen

átdob herüber/werfen, warf herüber, h. herübergeworfen

hinüber/werfen, warf hinüber, h. hinübergeworfen

eldob weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen

 

 

dolgozik arbeiten, arbeitete, h. gearbeitet

átdolgoz um/arbeiten, arbeitete um, h. umgearbeitet

überarbeiten, überarbeitete, h. überarbeitet

bedolgoz ein/arbeiten, arbeitete ein, h. eingearbeitet

hin/arbeiten, arbeitete hin, h. hingearbeitet

feldolgoz bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet

verarbeiten, verarbeitete, h. verarbeitet

kidolgoz aus/arbeiten, arbeitete aus, h. ausgearbeitet

összedolgozik zusammen/arbeiten, arbeitete zusammen, h. zusammenge-

arbeitet

 

 

elvesz nehmen, nahm, h. genommen

elvesz vmit/vkit vmitől/vkitől weg/nehmen, nahm weg, h. weggenommen

átvesz ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

felvesz auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

 

 

emel heben, hob, h. gehoben

beemel herein/heben, hob herein, h. hereingehoben

hinein/heben, hob hinein, h. hineingehoben

leemel (leszed) herunter/heben, hob herunter, h. heruntergehoben

kiemel heraus/heben, hob heraus, h. herausgehoben

felemel auf/heben, hob auf, h. aufgehoben

átemel herüber/heben, hob herüber, h. herübergehoben

hinüber/heben, hob hinüber, h. hinübergehoben

 

enged lassen, ließ, h. gelassen

elenged vkit/vmit los/lassen, ließ los, h. losgelassen

elenged vkit (menni enged) fort/lassen, ließ fort, h. fortgelassen

weg/lassen, ließ weg, h. weggelassen

elenged vkit (szabadon enged) frei/lassen, ließ frei, h. freigelassen

 

 

épít bauen, baute, h. gebaut

átépít um/bauen, baute um, h. umgebaut

beépít ein/bauen, baute ein, h. eingebaut

hinein/bauen, baute hinein, h. hineingebaut

felépít auf/bauen, baute auf, h. aufgebaut

kiépít aus/bauen, baute aus, h. ausgebaut

leépít ab/bauen, baute ab, h. abgebaut

 

 

esik fallen, fiel, i. gefallen

átesik über/fallen, fiel über, i. übergefallen

herüber/fallen, fiel herüber, i. herübergefallen

hinüber/fallen, fiel hinüber, i. hinübergefallen

beesik ein/fallen,fiel ein, i. eingefallen

kiesik heraus/fallen, fiel heraus, i. herausgefallen

hinaus/fallen, fiel hinaus, i. hinausgefallen

leesik herunter/fallen, fiel herunter, i. heruntergefallen

hinunterfallen, fiel hinunter, i. hinuntergefallen

szétesik zerfallen, zerfiel, i. zerfallen

auseinander/fallen, fiel auseinander, i. auseinandergefallen

összeesik zusammen/fallen, fiel zusammen, i. zusammengefallen

 

 

él leben, lebte, h. gelebt

megél erleben, erlebte, h. erlebt

kiél sich aus/leben, lebte sich aus, h. sich ausgelebt

átél durchleben, durchlebte, h. durchlebt

 

 

fizet zahlen, zahlte, h. gezahlt

befizet ein/zahlen, zahlte ein, h. eingezahlt

kifizet aus/zahlen, zahlte aus, h. ausgezahlt

lefizet bezahlen, bezahlte, h. bezahlt

visszafizet zurück/zahlen, zahlte zurück, h. zurückgezahlt

 

 

fordul drehen, drehte, h. gedreht

átfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

megfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

 

 

fut laufen, lief, i. gelaufen

átfut herüber/laufen, lief herüber, i. herübergelaufen

hinüber/laufen, lief hinüber, i. hinübergelaufen

befut herein/laufen, lief herein, i. hereingelaufen

hinein/laufen, lief hinein, i. hineingelaufen

felfut herauf/laufen, lief herauf, i. heraufgelaufen

hinauf/laufen, lief hinauf, i. hinaufgelaufen

lefut ab/laufen, lief ab, i. abgelaufen

szétfut auseinander/laufen, lief auseinander, i. auseinandergelaufen

összefut zusammen/laufen, lief zusammen, i. zusammengelaufen

visszafut zurück/laufen, lief zurück, i. zurückgelaufen

 

 

 

hoz bringen, brachte, h. gebracht

kihoz heraus/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

hinaus/bringen, brachte hinaus, h. hinausgebracht

behoz herein/bringen, brachte herein, h. hereingebracht

hinein/bringen, brachte hinein, h. hineingebracht

áthoz herüber/bringen, brachte herüber, h. herübergebracht

hinüber/bringen, brachte hinüber, h. hinübergebracht

felhoz herauf/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

lehoz herunter/bringen, brachte herunter, h. heruntergebracht

hinunter/bringen, brachte hinunter, h. hinuntergebracht

magával hoz mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht

 

 

húz ziehen, zog, h. gezogen

áthúz herüber/ziehen, zog herüber, h. herübergezogen

hinüber/ziehen, zog hinüber, h. hinübergezogen

behúz herein/ziehen, zog herein, h. hereingezogen

hinein/ziehen, zog hinein, h. hineingezogen

felhúz herauf/ziehen, zog herauf, h. heraufgezogen

hinauf/ziehen, zog hinauf, h. hinaufgezogen

kihúz heraus/ziehen, zog heraus, h. herausgezogen

hinaus/ziehen, zog hinaus, h. hinausgezogen

lehúz herunter/ziehen, zog herunter, h. heruntergezogen

hinunter/ziehen, zog hinunter, h. hinuntergezogen

összehúz zu/ziehen, zog zu, h. zugezogen

széthúz auseinander/ziehen, zog auseinander, h. auseinandergezogen

visszahúz zurück/ziehen, zog zurück, h. zurückgezogen

 

ír schreiben, schrieb, h. geschrieben

átír um/schreiben, schrieb um, h. umgeschrieben

beír ein/schreiben, schrieb ein, h. eingeschrieben

felír auf/schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben

kiír heraus/schreiben, schrieb heraus, h. herausgeschrieben

leír ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben

összeír zusammen/schreiben, schrieb zusammen, h. zusammen-

geschrieben

 

jelent melden, meldete, h. gemeldet

bejelent an/melden, meldete an, h. angemeldet

bejelentkezik sich an/melden, meldete sich an, h. sich angemeldet

kijelent (rendőrségen) ab/melden, meldete ab, h. abgemeldet

kijelentkezik (rendőrségen) sich ab/melden, meldete sich ab, h. sich abgemeldet

 

 

kapcsol schalten, schaltete, h. geschaltet

átkapcsol um/schalten, schaltete um, h. umgeschaltet

bekapcsol ein/schalten, schaltete ein, h. eingeschaltet

kikapcsol aus/schalten, schaltete aus, h. ausgeschaltet

lekapcsol ab/schalten, schaltete ab, h. abgeschaltet

összekapcsol zusammen/schalten, schaltete zusammen,

h.zusammengeschaltet

 

 

küld schicken, schickte, h. geschickt

átküld herüber/schicken, schickte herüber, h. herübergeschickt

hinüber/schicken, schickte hinüber, h. hinübergeschickt

beküld herein/schicken, schickte herein, h. hereingeschickt

hinein/schicken, schickte hinein, h. hineingeschickt

kiküld heraus/schicken, schickte heraus, h. herausgeschickt

hinaus/schicken, schickte hinaus, h. hinausgeschickt

szétküld verschicken, verschickte, h. verschickt

visszaküld zurück/schicken, schickte zurück, h. zurückgeschickt

 

 

mond sagen, sagte, h. gesagt

bemond, közöl an/sagen, sagte an, h. angesagt

felmond (szöveget) auf/sagen, sagte auf, h. aufgesagt

her/sagen, sagte her, h. hergesagt

vor/sagen, sagte vor, h. vorgesagt

kimond aus/sagen, sagte aus, h. ausgesagt

lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

visszamond/lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

 

 

néz schauen, schaute, h. geschaut

átnéz herüber/schauen, schaute herüber, h. herübergeschaut

hinüber/schauen, schaute hinüber, h. hinübergeschaut

benéz herein/schauen, schaute herein, h. hereingeschaut

hinein/schauen, schaute hinein, h. hineingeschaut

felnéz herauf/schauen, schaute herauf, h. heraufgeschaut

hinauf/schauen, schaute hinauf, h. hinaufgeschaut

kinéz heraus/schauen, schaute heraus, h. herausgeschaut

hinaus/schauen, schaute hinaus, h. hinausgeschaut

lenéz herunter/schauen, schaute herunter, h. heruntergeschaut

hinunter/schauen, schaute hinunter, h. hinuntergeschaut

szétnéz sich um/schauen, schaute sich um, h. sich umgeschaut

 

 

pakol packen, packte, h. gepackt

bepakol ein/packen, packte ein, h. eingepackt

összepakol zusammen/packen, packte zusammen, h. zusammengepackt

 

próbál probieren, probierte, h. probiert

felpróbál an/probieren, probierte an, h. anprobiert

auf/probieren, probierte auf, h. aufprobiert

kipróbál aus/probieren, probierte aus, h. ausprobiert

 

 

rak laden, lud, h. geladen

átrak um/laden, lud um, h. umgeladen

überladen, überlud, h. überladen

felrak auf/laden, lud auf, h. aufgeladen

kirak aus/laden, lud aus, h. ausgeladen

lerak ab/laden, lud ab, h. abgeladen

 

 

száll steigen, stieg, i. gestiegen

beszáll ein/steigen, stieg ein, i. eingestiegen

kiszáll aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen

leszáll herab/steigen, stieg herab, i. herabgestiegen

átszáll um/steigen, stieg um, i. umgestiegen

 

vág schneiden, schnitt, h. geschnitten

átvág durch/schneiden, schnitt durch, h. durchgeschnitten

bevág (bemetsz) ein/schneiden, schnitt ein, h. eingeschnitten

kivág (eltávolít) aus/schneiden, schnitt aus, h. ausgeschnitten

heraus/schneiden, schnitt heraus, h. herausgeschnitten

levág (lemetsz) weg/schneiden, schnitt weg, h. weggeschnitten

összevág (darabokra) zerschneiden, zerschnitt, h. zerschnitten

 

 

választ wählen, wählte, h. gewählt

kiválaszt aus/wählen, wählte aus, h. ausgewählt

heraus/wählen, wählte heraus, h. herausgewählt

 

vesz nehmen, nahm, h. genommen

átvesz übernehmen, übernahm, h. übernommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

felvesz (felemel) auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet