PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Tulajdonságaink

Fontos tulajdonságaink:


alkalmazkodó anpassungsfähig

 

barátságos freundlich

bátor mutig

bátor gyermek              mutiges Kind     (da s Kind)

bátor anya                   mutige Mutter    (di e Mutter)

bátor apa                     mutiger Vater    (de r Vater)

FIGYELJÜNK a törvényszerű melléknévi változásokra

 

becsületes   ehrlich

becsületes ember       ehrlicher Mann

becsületes nő             ehrliche Frau

becsületes munka       ehrliche Arbeit

 

beszédes gesprächig

 

bolond verrückt

bolond főnök                verrückter Chef

bolond főnöknő             verrückte Chefin

 

bölcs weise

bölcs vezető                 weiser Leiter (Führer)

bölcs vezetőnő              weise Leiterin

 

büszke stolz (auf+Tárgyeset) der-den

 

derüs froh

derüs nap                   froher Tag

 

elismert anerkannt

 

előitélet Vorurteil, -e/s, -e

 

elutasít ab/lehnen, h.

 

engedelmes gehorsam

engedelmes kutya          gehorsamer Hund

engedelmes macska      gehorsame Katze

 

érzékeny sensibel

 

érzés s Gefühl, -(e)s, -e

 

feledékeny vergesslich

feledékeny háziasszony vergessliche Hausfrau

 

felelősség e Verantwortung, -en

-nagy felelősség           große Verantwortung

-óriási felelősség          riesige Verantwortung

 

félénk   scheu

 

félreértés s Missverständnis, -ses,-se

 

gyáva feige

 

gyengéd zärtlich

 

gyerekes kindisch, infantil

 

gyülöl hassen, h.

 

hallgatag schweigsam

 

haragos ärgerlich

 

treu

 

ingerlékeny reizbar

 

irigy neidisch

 

jókedvű lustig

 

jóságos gütig, liebvoll

 

kedvelt beliebt

 

kellemes gemütlich

 

képzett gebildet

 

komoly ernst

 

közönyös gleichgültig

 

lelkiismeretes gewissenhaft

 

lusta faul

 

megbizható zuverlässig

 

meglepetés e Überraschung, -en

 

mogorva mürrisch

 

nevet lachen, h.

 

nyugtalan unruhig

 

önálló selbststämdig

 

önzetlen selstlos

 

önző egoistisch

 

őszinte ehrlich

 

remél hoffen, h.

 

rendes tüchtig

 

rossz schlimm

 

rugalmas flexibel


 

sajnálom es tut mir leid

 

sikeres erfolgreich

sikeres map               erfolgreicher Tag

 

sír weinen

 

szelíd mild

 

szeretettteljes liebvoll

 

szigorú streng

 

szívélyes herzlich

 

szorgos fleißig

 

talpraesett schlagfertig

 

tisztességes anständig

 

törekvő strebsam

 

türelmes geduldig

 

ügyes geschickt

 

vidám lustig

 

visszafogott beherrscht

Tematikus Szótár

Összeállította: AustroHelp

Salzburg - Budapest

2012.01.10.

 


MAGYAR-NÉMET Munkaügyi Szótár


Röviditések: r=der, e=die, s=das

A,Á

adó e Steuer, -n

adóelőleg e Steuervorauszahlung, -en

adókulcs r Sreuersatz, -es, -sätze

adótanácsadó r/e Steuerberater/in

adózás s Steuerwesen,- s, -

alapbér r Ecklohn, -es, -löhne

alkalmaz an|stellen (h.)

alkalmazott r Angestellte, -n, -n

állandó lakhely r Hauptwohnsitz, -es

állás e Stelle, -n

állást keresek ich suche eine Stelle

megüresedett állás offene Stelle

állandó állás feste Stelle

állásajánlat s Stellenangebot, -(e)s, -e

állásbörze e Stellenbörse, -n

álláshirdetés e Stellenanzeige, -n

álláskereső r/e Arbeitsuchende(r)

állásinterjú s Vorstellungsgespräch, -(e)s, -e

alvállalkozó r Unterlieferant, -en, -en

átképzés e Umschulung

átlagkereset r Durchschnittsverdienst, -es, -e

átmeneti munkanélküliség e vorübergehende Arbeitslosigkeit

B

bankazonosító szám e Bankleitzahl (=BLZ)

bankbetét e Einlage, -n

s Guthaben

bankegyenleg r Banksaldo, -s, -salden

bankkártya e Bankkarte, -n

bankszámla s Konto, Konten

belépőkártya e Stechkarte, -n

bérelszámolás e Gehaltsabrechnung

béremelés e Lohnerhöhung, -en

bérelszámolás e Lohnabrechnung, -en

bérlevonás r Lohnabzug, -(e)s, -züge

minimálbér r Mindestlohn-(e)s, -löhne

bérjegyzék e Gehaltsliste, -n

bérmegállapodás r Tarifabschluss

bérminimum r Mindestlohn, -es, -löhne

bérpótlék r Zuschlag

Betegállomány r Krankenstand

Betegállományba vesz krank schreiben

Betegbiztosítási járulék e Krankenvesicherungsbeitrag

 

Állami Betegbiztosítási Pénztár Staatliche Krankenversicherung

Magán Betegbiztosítási Pénztár Private Krankenversicherung

Betegbiztosító pénztár e Krankenkassa

Betegszabadság e Krankenurlaub

betegsegély e Krankenhilfe

blokkolóóra e Stechuhr, -en

bruttó jövedelem s Bruttoeinkommen

C

cég e Firma, Firmen

 

CS

csapat s Team, -s, -s

csoportos létszámcsökkentés e Massenkündigung

csökkentett munkaidő e Kurzarbeit, -en

D

dolgozik arbeiten (h.)

dolgozó r Mitarbeiter, -s, -

dönt entscheiden, entschied, h. entschieden

E, É

ellenőriz kontrollieren, überwachen

elmaradt munkabér r ausstehender Lohn

előleg r Vorschuss, -es, Vorschüsse

előléptet befördern, h.

engedély néküli foglalkoztatás illegale Beschäftigung

eredeti foglalkozás e ursprüngliche Arbeit

erkölcsi bizonyítvány s Führungszeugnis, -ses, -se

éjszakai munka e Nachtarbeit

érvényesülési lehetőség e Aufstiegsmöglichkeit, -en

éves jövedelem s Jahreseinkommen, -s, -

éves szabadság r Jahresurlaub, -es, -e

fizetett szabadság bezahlter Jahresurlaub

F

fekete gazdaság e Schaltenwirtschaft, -en

fekete munka e Schwarzarbeit, -en

félállás e Halbtagsarbeit, -en (h.)

felmondás e Kündigung, -en

felmondási határidő e Kündigungsfrist, -en

felmondási ok r Grund für die Kündigung

felmondási záradék e Kündigungsklausel, -n

felvesz (munkára) ein/stellen, h.

felvételi stopp r Aufnahmestopp. -(e), -

fizetés (munkabér) e Entlohnung

s Gehalt, -es, Gehälter

bruttó fizetés s Bruttogehalt, -(e)s, -gehälter

fizetésemelés e Gehaltserhöhung, -en

fizetési előleg r Gehaltsvorschuss, -es, -vorschüsse

fizetési levonás r Gehaltsabzug, -es, -abzüge

fizetés nélküli szabadság r unbezahlter Urlaub

fizetett túlóra e bezahlte Überstunden

fizikai dolgozó r körperlicher Arbeiter

fizikai munka physische Arbeit

foglalkozás r Beruf, -es, -e; e Beschäftigung, -en

részmunkaidős foglalkozás e Teilzeitbeschäftigung

foglalkoztat beschäftigen, h.

foglalkozást folytat aus/üben, h. (einen Beruf)

folyószámla s Girokonto, -s, -s

folyószámlahitel r Überziehungskredit, -es, -e

főállásban hauptamtlich

 

gazdasági igazgató/nő r/e Wirtschaftsdirektor/in

 

gyakorlat e Praxis, Praxen

 

H

Határmenti ingázó (munkavállaló) r Grenzgänger

Határozott idejű munkajogviszony s befristetes Arbeitsverhaltnis

I

Ideiglenes munka e Zeitarbeit

Ideiglenes munkaszerződés r vorübergehender Arbeitsvertrag

Idénymunka e Saisonarbeit

ingázik pendeln

ismeret e Kenntnis,-se

nyelvismeret e Sprachkenntnis, -se

J

járulékfizetés e Beitragszahlung

jelentkező r Bewerber, -s

jelölt r Kandidat, -en, -en

jövedelem s Einkommen, -s, -

átlag jövedelem s Durchschnittseinkommen, -s, -

jövedelemigazolás r Einkommensnachweis

jutalom e Prämie, -n

K

képesítés e Qualifikation, -en

Nincs megfelelő képesítésem Ich fehle die nötige Qualifikation.

képesség e Fähigkeit, -en

képzés e Ausbildung, -en

keres vmit (pénzt) verdienen (h.)

jól/rosszul keres gut/schlecht verdienen

kereset kiesés r Verdienstausfall, -es, -ausfälle

kinevez ernennen, ernannte, h. ernannt   (zu+Részeseset)

kisipar s Gewerbe

könyvelés e Buchhaltung, -en

kötetlen munkaidő e gleitende Arbeitszeit

L

legális legal

legális foglakoztatás legale Beschäftigung, -en

légkör s Klima, -s, -s

létszámcsökkentés r Personalabbau, -(e)s, -ten

létszámemelés e Bestandserhöhung, -en

létszám fölötti überzählig

M

másodállás e Nebenbeschäftigung, -en

megállapodás e Einigung, -en/ e Vereinbarung, -en

megállapodik vereinbaren

mellékfoglalkozás e Nebenbeschäftigung, -en

minimálbér r Mindestlohn, -es, -löhne

munka r Job

munkabér (közalkalmazotti) s Gehalt, -es, Gehälter

munkabér (hivatalnoki) r Lohn, -es, Löhne

munkabér járulékai e Lohnnebenkosten

munkaadó r Arbeitgeber, -s, -(A Dienstgeber)

munkadarab s Arbeitsstück, -(e)s, -e

munkaértekezlet e Arbeitsbesprechung, -en

munkahely e Stelle

munkahelyi légkör s Arbeitsklima, -s, -s

munkaidő e Arbeitszeit

munkakör e Position, -en

munkaképes arbeitsfähig

munkaképtelen arbeitsunfähig

munkakör r Arbeitsbereich, -(e)s, -e

munkaköri leírás e Stellenbeschreibung, -en

munkanap r Arbeitstag, -(e)s, -e

munkanélküli arbeitslos

munkanélküliség e Arbeitslosigkeit

munkanélküli segély s Arbeitslosengeld, -es, -er

munkaszerződés r Arbeitsvertrag, -(e)s, -verträge

munkatárs r Mitarbeiter, -s

munkaviszony r Dienst, -es

műszak e Schicht, -en

éjjeli műszak e Nachtschicht, -en

külön műszak e Extraschicht, -en

váltó műszak e Wechselschicht, -en

N

napi munka e Tagesarbeit

napi bér r Tagelohn, -es, -löhne

nettó netto

nettó jövedelem s Nettoeinkommen

NY

nyugdíj e Pension, -en

nyugdíjas r Rentner, -s, -

nyugdíjbiztosító e Rentenversicherung, -en

nyugdíjfizetés e Rentenzahlung, -en

O, Ó

okleveles mérnök r Diplomingenieur, -s, -e

Ö, Ő

önéletrajz r Lebenslauf, -es, -läuf

P

pályázó r Bewerber, -s, -

prémium e Prämie, -n

 

 

R

raktár s Depot, -s, -s/ s Lager, -s, -

referencia e Referenz, -en

részmunkaidő e Halbtagsarbeit, -en

 

S

segédmunkás/nő r/e Hilfsarbeiter/in

Sz

szabadság r Urlaub, -es, -e

szabadságon lenni auf Urlaub sein

szabadságot kivenni Urlaub nehmen, nahm, h. gonommen

fizetett szabadság bezahlter Urlaub

szakképzettség e Qualifikation, -en

szakszervezet e Gewerkschaft

szállodai szakember r Hotelkaufmann, -es, -männer

szellemi munka geistige Arbeit

személyi jövedelemadó (SZJA) e Einkommensteuer

személyzeti tanácsadó r Personalberater, -s, -

szerződés r Vertrag, -es, Verträge

szerződés szerinti jövedelem s Kontrakteinkommen, -s, -

szociális szolgáltatások soziale Leistungen

szokásos munkaidő e Regelarbeitszeit, -en

szóban és irásban in Wort und Schrift

T

tanonc munkahely e Lehrstelle, -n

táppénz (betegbiztosító által s Tagegeld, -es, -er

a kórházban töltött napokra

fizetett összeg)

társadalombiztosítás e Sozialversicherung, -en

tartós munkanélküli r/e Dauerarbeitslose, -n, -n

tehetséges  talentiert

teljesítménybér r Leistungslohn, -es, -löhne

tiszta jövedelem s Nettoeinkommen, -s, -

titkárság s Sekretariat, -s,-e

tizenharmadik havi fizetés e Weihnachtsgratifikation, -en

 

továbbképzés e Weiterbildung, -en

túlórázik Überstunden machen, h.

túlóradíj e Überstundenbezahlung, -en

túlórapótlék r Überstundenzuschlag, -(e)s, -schläge

 

űgyel  vmre achten, h. (auf+Tárgyeset)

üzemvezető/nő r/e Betriebsleitet/in

V

vállalat s Unternehmen, -s

vendégmunkás/nő r/e Gastarbeiter/in

vezető állás e Führungsposition, -en

 

 

 

Munkanélküliség


állást elveszíteni e Stelle verlieren,

verlor, h. verloren

 

azonnali hatállyal fristlos

 

elbocsátani entlassen, entließ, h. entlassen

 

elbocsátás e Entlassung., -en

 

felmondani kündigen, h.

 

felmondtam ich habe gekündigt

felmondtak nekem mir wurde gekündigt

 

felmondás e Kündigung, -en

felmondási határidő e Kündigungsfrist, -en

 

kétségbeesés e Verzweiflung, -en

 

megélhetés r Lebensunterhalt

 

munkaerő közvetitő e Arbeitsvermittlung

 

munkanélküli (személy) r/e Arbeitslose, -n

 

munkanélküli tanár arbeitsloser Lehrer

 

munkanélküli járadék s Arbeitslosengeld, - (e)s,-er

 

munkanélküli segély e Arbeitslosenhilfe, -n

 

munkanélküliség e Arbeitslosigkeit

 

munkaügyi hivatal s Arbeitsamt, - (e )s, -ämter

AMS (Ausztriában)

 

végkielégítés e Abfindung

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet